Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving

Privacy & gegevensbescherming

Het belang van het privacyrecht neemt hand over hand toe. Niet alleen door technische ontwikkelingen, maar ook door regelgeving die wordt aangescherpt en die maakt dat compliance op dit terrein een serieus aandachtspunt behoort te zijn voor iedere organisatie van enige omvang. De eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen springen uiteraard direct in het oog. Inmiddels is er ook een e-Privacy Verordening in voorbereiding.

Het is voor ondernemingen en andere organisaties niet altijd duidelijk hoe de, veelal vage en open, normen uit deze wetgeving uitgelegd moeten worden. Er is een constante stroom aan nieuwe rechtspraak, besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens en guidance van de European Data Protection Board. De interpretatie van de toezichthouders verandert daarbij nogal eens. Welke data mogen bijvoorbeeld nog worden verwerkt voor marketing? Mogen gegevens nog worden gedeeld buiten Europa, en worden opgeslagen bij een Amerikaanse cloud service provider? Aan welke eisen moet daarbij worden voldaan? Mag ik mijn werknemers testen op alcohol en drugs? Welke corona-maatregelen mag ik nemen, zonder de privacyrechten van mijn werknemers en klanten aan te tasten? Mogen overheden data onderling delen, of delen met private organisaties?

La Gro Geelkerken heeft ruime ervaring met het beantwoorden van dit soort vragen, en het bijstaan van organisaties op dit terrein, ook in procedures. Ons team is in dit kader gewend om snel te schakelen als dat nodig is, bijvoorbeeld bij de beoordeling van een datalek dat binnen 72 uur moet worden gemeld en bij handhavingsacties.

 

Neem contact op met

mr. J.A.N. (Jan) Baas

Sectiehoofd Privacy & gegevensbescherming

071-5124443

Actueel

12 juli 2021 | Actueel

Bedrijfsgeheimen: een definitie en 3 eisen voor bescherming

Eind 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in werking getreden. De wet omschrijft wat een bedrijfsgeheim is en hoe u deze kunt beschermen. Ook geeft de wet een aantal wettelijke middelen om op te treden tegen inbreuk op het bedrijfsgeheim. Toch is het niet vanzelfsprekend dat informatie binnen elke onderneming goed beschermd is als bedrijfsgeheim. Terwijl bedrijfsgeheimen een belangrijke rol spelen binnen de dagelijkse gang van zaken in een bedrijf en bij de bescherming van kennisuitwisseling tussen bedrijven. In dit blog gaan we in op de definitie van bedrijfsgeheimen, geven we kort weer aan welke drie eisen moet zijn voldaan om bedrijfsgeheimen te beschermen en bespreken we wat u als ondernemer tegen inbreuk kunt doen.

Lees meer
30 november 2021 | Workshop

Kennissessie 'Kunstmatige intelligentie: kansen en gevaren’

De opkomst van Kunstmatige Intelligentie (KI) is niet te stuiten en brengt ongekende transformaties teweeg in bijna alle denkbare industrieën en sectoren. Wat betekent dit voor uw organisatie en hoe bereidt u zich hierop voor? Hierover én over de juridische kant van kunstmatige intelligentie, gaan we het op 30 november met u hebben.

Lees meer

“Het belang van het privacyrecht neemt hand over hand toe.”

Jan Baas, sectiehoofd Privacy & gegevensbescherming
Ons team

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Implementatie AVG
Begeleiding van ondernemingen en andere organisaties bij de implementatie van de AVG, door trainingen, workshops, quickscans, inventarisaties en het opstellen van documenten zoals protocollen rond de meldplicht datalekken, (privacy)beleidsdocumenten, verwerkingsregisters en data protection impact assessments;
2
Toepassing AVG
Advisering over de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten en producten;
3
Procedures waarin privacy en persoonsgegevens een rol spelen
Het voeren van civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures waarin privacy en persoonsgegevens een rol spelen, waaronder met de Autoriteit Persoonsgegevens;
4
Opstellen disclaimers, overeenkomsten en contracten
Het opstellen van privacy disclaimers, verwerkersovereenkomsten en commerciële contracten waarbij de verwerking van persoonsgegevens een rol speelt;
5
Compliance checks en due diligence onderzoeken
Compliance checks en due diligence onderzoeken op het gebied van persoonsgegevens;
6
Begeleiding van ondernemingen
Begeleiding van ondernemingen bij controlebezoeken en bij handhavingstrajecten van de Autoriteit Persoonsgegevens;
7
Advisering
Advisering bij datalekken en beveiligingsinbreuken.