Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving

Advocaat Vastgoed

In de bouw zijn veel verschillende partijen actief met soms uiteenlopende belangen. Tot onze klantenkring behoren vele bouwbedrijven, ontwikkelaars, architecten en toeleveranciers. Onze advocaten Vastgoed staan hen bij met een deskundig advies, bijvoorbeeld over algemene voorwaarden, contract- en samenwerkingsvormen en bouwarbitrages. Vastgoedondernemers kunnen bij ons terecht met al hun vragen over koop en verkoop, huur en verhuur, erfpacht en pacht en over appartementsrechten en aanneming van werk.

De advocaten van La Gro Geelkerken zijn thuis in de wereld van onroerend goed. Wij denken proactief met u mee over de te volgen strategie en zijn alert op valkuilen en blinde vlekken.

Samen met u bepalen wij de juiste aanvliegroute, gebaseerd op onze juridische expertise. Veelal op de achtergrond, waar nodig op de voorgrond tot aan de Raad van Arbitrage of de civiele rechter.

 

Neem contact op met

mr. G.J.I.M. (Guy) Seelen

Sectiehoofd Vastgoed

071-5163613 / 06-29018771

Actueel

12 juli 2021 | Actueel

Woningcorporaties opgelet! Nieuwe ontwikkeling omtrent aanbestedingsplicht woningcorporaties

De Europese Commissie heeft de laatste stap gezet voor een procedure tegen Nederland voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat volgt uit een persbericht van de Europese Commissie van 9 juni 2021. De Europese Commissie heeft een zogenaamd ‘’met redenen omkleed advies’’ (een formeel verzoek en laatste sommatie om aan de Europese aanbestedingsregels te voldoen) aan Nederland verzonden. In 2017 heeft de Europese Commissie de Nederlandse regering al een aanmaningsbrief gestuurd en in 2019 een ingebrekestelling. Wat betekent deze nieuwe ontwikkeling voor woningcorporaties?

Lees meer

“Als vastgoedadvocaat moet je praktisch ingesteld zijn. En nooit de commerciële belangen van de partijen uit het oog verliezen.”

Guy Seelen, Sectiehoofd Vastgoed
Onze advocaten

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Koop en verkoop
- Hoe stel ik een koopovereenkomst op?
- Hoe formuleer ik ontbindende en opschortende voorwaarden?
- Het vastgoed dat ik heb gekocht voldoet niet aan de overeenkomst. Wat kan ik doen?
2
Huur en verhuur
- Heb ik een huurovereenkomst?
- Hoe moet ik omgaan met een huurovereenkomst?
- Kan ik de huurprijs (tussentijds) aanpassen?
Lees verder
3
Bouwrecht
- Welk type contract en samenwerking past het beste bij mijn opdracht?
- Welke voorwaarden gelden bij mijn opdracht?
- Zijn de afspraken praktisch werkbaar voor alle partijen?
- Wie is er aansprakelijkheid bij ontwerp- of uitvoeringsfouten?
4
Appartementsrechten
- Hoe wijzig of vernietig ik de akte van splitsing?
- Hoe moet ik omgaan met de reglementen van de akte?
- Hoe voer ik een procedure over besluiten van de Vereniging van Eigenaren (VvE)?