Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
3 juni 2021

Webinar Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Op dinsdag 29 juni organiseert La Gro Geelkerken een webinar aanbestedingsrecht. Tijdens dit webinar bespreken specialisten Niek Hoogwout en Pieter van den Oord de laatste actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht, in het bijzonder omtrent rechtsbescherming.

Wat gaan we behandelen?

Wat zijn de rechten van inschrijvers als zij het niet eens zijn met de gang van zaken in een aanbestedingsprocedure? Wat zijn de verantwoordelijkheden van de aanbestedende dienst? Er wordt onder andere stilgestaan bij het voorstel van staatssecretaris Keijzer voor het verbeteren van rechtsbescherming bij aanbesteden. Ook wordt ingegaan op diverse recente uitspraken omtrent rechtsbescherming en de betekenis daarvan voor uw organisatie.

Het webinar is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met aanbestedingen, zowel aan de kant van de aanbestedende diensten als inschrijvers. Zend dit bericht daarom gerust door aan anderen die te maken hebben met aanbestedingen. U kunt zich via onderstaand formulier gratis aanmelden.

We zien u graag op dinsdag 29 juni!

Datum & tijd

Datum: dinsdag 29 juni 2021
Tijd: 16:00 – 17:00 uur

Aanmelden