Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
21 december 2021

Webinar Didam-arrest: gronduitgifte door overheidslichamen aan banden gelegd

Op 26 november jl. heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de uitgifte van percelen grond door overheidslichamen. Het is een arrest met verstrekkende gevolgen; op overheidslichamen komt de (mogelijke) verplichting te rusten om ieder perceel grond aan te bieden aan alle potentiële gegadigden. De impact van deze uitspraak is groot. Wat zijn nu precies de (on)mogelijkheden voor overheidslichamen bij het verkopen van grond aan ontwikkelaars? Betekent dit het einde van de onderhandse verkoop?

Webinar op dinsdag 25 januari 2022

Op 25 januari a.s. organiseert La Gro Geelkerken Advocaten van 16:00 – 17:00 uur een webinar over dit arrest. Tijdens dit webinar bespreken we door middel van een open discussie de gevolgen voor de praktijk en komen onder andere de volgende vragen aan de orde:

  • Wat zijn de gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten?
  • Onder welke omstandigheden kan worden afgezien van een selectieprocedure?
  • Wat is een passende mate van transparantie?
  • Geldt dit arrest alleen voor de verkoop van onroerende zaken?

Aanmelden

U kunt gratis deelnemen aan het webinar door onderstaand formulier in te vullen. Tot dinsdag 25 januari!