19 januari 2023

Wie bepaalt de inhoud van het verbetertraject bij disfunctioneren?

We bespreken een uitspraak waarin de werknemer het niet eens was met de inhoud van het verbetertraject en daarom weigerde daarmee te beginnen. In hoeverre is de instemming van de werknemer vereist bij het verbetertraject? En kan deze gang van zaken leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren? Daarnaast staan we stil bij een aantal actualiteiten, waaronder de Wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bel: 0172-503 250