Commerciële contracten en commercial litigation

In een wereld die steeds verder internationaliseert en steeds complexer wordt als gevolg van toenemende regelgeving, is het van groot belang om de basis van het ondernemen goed op orde te hebben. Daarom heeft een team advocaten van La Gro Geelkerken zich binnen het ondernemingsrecht gespecialiseerd in het (internationale) contractenrecht. Commerciële contracten staan immers aan de basis van ieder business model. Onze specialisten beschikken over jarenlange ervaring in het opstellen van en onderhandelen over commerciële contracten. Ook hebben zij ruime proceservaring, zowel bij de civiele rechter als in arbitrageprocedures.

Onze aanpak 

Wij staan ondernemers bij in iedere fase van het bedrijf. Daarnaast begeleiden wij ondernemers bij commerciële geschillen over vastgelopen onderhandelingen of beëindigde overeenkomsten. Wij adviseren u over een strategie waarbij uw doel nooit uit het oog wordt verloren. Vaak lossen wij een geschil op door goed voor u te onderhandelen, maar als het nodig is procederen wij voor u.  

Ons kantoor beschikt ook over een gespecialiseerde incassoafdeling. 

Uw specialist
Pieter van Deurzen

Specialist Vastgoedrecht & Commerciële contracten en commercial litigation & Franchiserecht

Hiervoor kunt u bij ons terecht

De distributieovereenkomst is een overeenkomst op grond waarvan een leverancier zich verplicht tot het leveren van goederen of diensten aan de distributeur. Wij helpen u met het opstellen van het contract en onderhandelen over de totstandkoming daarvan 

Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe franchisewet van kracht. Op grond van deze wet dient een franchiseovereenkomst aan diverse eisen te voldoen.  Wij kunnen voor u een duidelijke en rechtsgeldige franchiseovereenkomst opstellen. Bestaande overeenkomsten passen wij voor u aan als nieuwe wetgeving of verandering van de formule daartoe aanleiding geeft. Wij beschikken over een speciaal focusteam franchiserecht dat u daarbij kan begeleiden.  

Bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst is het zoeken naar de juiste balans. Hoe stel je een contract op dat uw belangen optimaal borgt zonder dat uw contractspartij een wurgcontract opgelegd krijgt? En wat moet u doen als de omstandigheden wijzigen? Een samenwerkingsovereenkomst is altijd maatwerk. Wij helpen u graag met het vinden van de juiste balans.  

De algemene voorwaarden van uw onderneming, producten of diensten maken direct duidelijk welke rechten en plichten uw klanten en u hebben. Zo weten uw klanten waar zij aan toe zijn en wat zij van u mogen verwachten. Als u algemene voorwaarden opstelt, moet u zich aan een aantal regels houden. Bovendien kan het lastig zijn om dit juridische document kort en bondig te houden en consumentenproof te maken. Uiteraard helpen wij u graag. 

Ons kantoor beschikt over een gespecialiseerde incassoafdeling die alle voorkomende werkzaamheden ter incassering van uw vorderingen verzorgt. Het is gebleken dat het helpt als een advocaat uw debiteur aanschrijft en rechtsmaatregelen in het vooruitzicht stelt bij een weigering om te betalen. Mocht uw debiteur onverhoopt nog steeds niet betalen, dan is “de zaak” al in handen van een advocaat en kan (als u dat wenst) snel tot het nemen van rechtsmaatregelen worden overgegaan. 

Lees meer over onze speciale incassoafdeling.  

Drie zetten vooruit denken en tegelijkertijd flexibel blijven om de beste oplossing te bereiken: dat is de uitdaging voor de contractenrecht advocaat.
Pieter van Deurzen
Advocaat, Managing partner
Bel: 0172-503 250