Commerciële contracten en commercial litigation

In een wereld die steeds verder internationaliseert en steeds complexer wordt als gevolg van toenemende regelgeving, is het van groot belang om de basis van het ondernemen goed op orde te hebben. Daarom heeft een team advocaten van La Gro Geelkerken zich binnen het ondernemingsrecht gespecialiseerd in het (internationale) contractenrecht. Commerciële contracten staan immers aan de basis van ieder business model. Onze specialisten beschikken over jarenlange ervaring in het opstellen van en onderhandelen over commerciële contracten. Ook hebben zij ruime proceservaring, zowel bij de civiele rechter als in arbitrageprocedures.

Onze aanpak 

Wij staan ondernemers bij in iedere fase van het bedrijf. Daarnaast begeleiden wij ondernemers bij commerciële geschillen over vastgelopen onderhandelingen of beëindigde overeenkomsten. Wij adviseren u over een strategie waarbij uw doel nooit uit het oog wordt verloren. Vaak lossen wij een geschil op door goed voor u te onderhandelen, maar als het nodig is procederen wij voor u.  

Ons kantoor beschikt ook over een gespecialiseerde incassoafdeling. 

Uw specialist
Pieter van Deurzen

Specialist Vastgoedrecht & Commerciële contracten en commercial litigation & Franchiserecht

Hiervoor kunt u bij ons terecht

  • Distributieovereenkomsten

  • Franchiseovereenkomsten

  • Samenwerkingsovereenkomsten

  • Algemene voorwaarden

  • Incassowerkzaamheden

De distributieovereenkomst is een overeenkomst op grond waarvan een leverancier zich verplicht tot het leveren van goederen of diensten aan de distributeur. Wij helpen u met het opstellen van het contract en onderhandelen over de totstandkoming daarvan 

Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe franchisewet van kracht. Op grond van deze wet dient een franchiseovereenkomst aan diverse eisen te voldoen.  Wij kunnen voor u een duidelijke en rechtsgeldige franchiseovereenkomst opstellen. Bestaande overeenkomsten passen wij voor u aan als nieuwe wetgeving of verandering van de formule daartoe aanleiding geeft. Wij beschikken over een speciaal focusteam franchiserecht dat u daarbij kan begeleiden.  

Bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst is het zoeken naar de juiste balans. Hoe stel je een contract op dat uw belangen optimaal borgt zonder dat uw contractspartij een wurgcontract opgelegd krijgt? En wat moet u doen als de omstandigheden wijzigen? Een samenwerkingsovereenkomst is altijd maatwerk. Wij helpen u graag met het vinden van de juiste balans.  

De algemene voorwaarden van uw onderneming, producten of diensten maken direct duidelijk welke rechten en plichten uw klanten en u hebben. Zo weten uw klanten waar zij aan toe zijn en wat zij van u mogen verwachten. Als u algemene voorwaarden opstelt, moet u zich aan een aantal regels houden. Bovendien kan het lastig zijn om dit juridische document kort en bondig te houden en consumentenproof te maken. Uiteraard helpen wij u graag. 

Ons kantoor beschikt over een gespecialiseerde incassoafdeling die alle voorkomende werkzaamheden ter incassering van uw vorderingen verzorgt. Het is gebleken dat het helpt als een advocaat uw debiteur aanschrijft en rechtsmaatregelen in het vooruitzicht stelt bij een weigering om te betalen. Mocht uw debiteur onverhoopt nog steeds niet betalen, dan is “de zaak” al in handen van een advocaat en kan (als u dat wenst) snel tot het nemen van rechtsmaatregelen worden overgegaan. 

Lees meer over onze speciale incassoafdeling.  

Flexibel vooruit denken.
Drie zetten vooruit denken en tegelijkertijd flexibel blijven om de beste oplossing te bereiken: dat is de uitdaging voor de contractenrecht advocaat.
Pieter van Deurzen
Advocaat, Managing partner

Gerelateerde publicaties

01 juli 2021
Mag ik als aannemer het werk stilleggen als ik niet betaald word?
We zien regelmatig dat aannemers de uitvoering van het werk schorsen, als facturen niet (tijdig) betaald worden. Aan de andere kant wil de opdrachtgever soms (nog) niet betalen voor werk dat nog niet klaar is, of voor werk wat niet (helemaal) conform de opdracht is uitgevoerd. Met als gevolg dat het werk stil kan komen te liggen en (mogelijk) niet meer op tijd opgeleverd kan worden. Mag je als aannemer het werk stil leggen? Wat zijn de rechten en plichten als aannemer wat dat betreft?
05 maart 2020
Uiterlijk 31 december" is niet altijd uiterlijk 31 december
Hoewel de partijen bij een overeenkomst met betrekking tot de verkoop een pand hebben afgesproken dat de koper het pand uiterlijk op 31 december 2011 zou afnemen, mocht de koper er volgens de Hoge Raad vanuit gaan dat hij ook ná die datum aan zijn verplichtingen kon voldoen.
17 september 2019
Algemene voorwaarden; hoe zat het ook alweer?
Regelmatig worstelen leveranciers en afnemers met het vraagstuk van algemene voorwaarden. Alhoewel duidelijk in de wet omschreven, is de wijze waarop het leerstuk in de praktijk uitwerkt niet altijd even helder. Daarom hieronder een voorbeeld en wat handvatten.
24 oktober 2019
Denk bij het sluiten van een borgtochtovereenkomst aan de echtgenoot
Begin dit jaar werd in twee arresten weer eens duidelijk dat als de echtgenoot geen toestemming heeft gegeven voor het sluiten van een borgtochtovereenkomst dit verstrekkende gevolgen kan hebben. De echtgenoot kan dan in sommige gevallen de vernietiging van de overeenkomst inroepen. Dat betekent dat de borgtochtovereenkomst achteraf gezien niet heeft bestaan.
21 mei 2019
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aanvaard
Al op 21 februari 2017 werd het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen door de Tweede Kamer aanvaard. De Eerste Kamer heeft nu meer dan twee jaar later, afgelopen dinsdag 14 mei 2019, ook het wetsvoorstel aangenomen. Deze wet verzwaart kort gezegd de aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van de aannemer. Verder wordt een deel van het bouwtoezicht geprivatiseerd.
Bel: 0172-503250