Fusies en overnames (M&A)

Onze M&A-advocaten houden zich dagelijks bezig met fusies en overnames met een focus op het MKB en mid-market transacties. Van strategische overnames, bedrijfsopvolging, management buy ins (MBI's) of buy outs (MBO's) tot overnames of investeringen door investeringsmaatschappijen zoals private equity, venture capital of family offices. Door jarenlange ervaring met een grote diversiteit aan transacties hebben de M&A-advocaten van La Gro Geelkerken een brede en diepgaande kennis van de verschillende processen.

Onze aanpak 

Onze M&A-advocaten hebben ruime ervaring met het begeleiden van verschillende M&A-trajecten en weten als geen ander wat er bij komt kijken. De advocaten onderscheiden zich door hun bereikbaarheid, flexibiliteit en helicopterview over het gehele traject. Wij hebben grondige kennis van het proces en diverse bijkomende juridische aandachtspunten, houden het overzicht en pakken door. Praktisch en to the point. We houden het simpel, maar deinzen niet terug voor creatieve oplossingen of complexe vraagstukken.

Full service dienstverlening

In onze ambitie om uw trusted advisor te zijn ondersteunen onze M&A-advocaten u en uw onderneming bij het bereiken van uw ambities tot groei, diversificatie, investering of juist het afstoten van bedrijfsonderdelen of de gehele onderneming. Wij ontzorgen in het gehele proces: van geheimhouding, intentieverklaring, het vastleggen van de afspraken tot de uiteindelijke overdracht.

Bij elke fusie of overname spelen verschillende juridische kwesties. Wij stellen een team van specialisten samen dat hier perfect op aansluit. Zo profiteert u van onze full service dienstverlening. Gedurende het overnametraject maar ook ná het sluiten van de deal.

 

Onze ervaring

De advocaten van ons team Fusies & Overnames hebben een groot aantal overnames begeleid. Onze ervaring bestaat onder meer uit de volgende cases:

Uw specialist
Pieter van den Oord

Specialist Ondernemingsrecht & Aanbestedingsrecht & Mededinging en staatssteun & Fusies en overnames (M&A)

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Van geheimhouding tot intentieverklaring, de koopovereenkomst en uiteindelijk de levering van de aandelen. Wij staan u bij in het hele koop-/verkooptraject.

Wij zetten juridische vraagstukken uiteen, maken risico’s inzichtelijk, onderhandelen voor of met u met koper/verkoper en geven gevraagd en ongevraagd advies over de onderdelen van de transactie. 

Onze specialisten houden het overzicht zodat u zich kunt blijven focussen op de dagelijkse business.

Naast gehele aan- of verkooptrajecten begeleiden wij veel bij (strategische) investeringen en participaties.

Belangrijk bij een goede samenwerking is het bepalen van de juiste uitgangspunten en het vastleggen van de afspraken. Welke structuur wordt gekozen, welke governance is het meest passend, zijn de checks and balances ingericht? Is er oog voor een gemeenschappelijk doel en een partnership in het bereiken daarvan?

Duidelijkheid en eenduidigheid van de afspraken staan daarbij voorop.

Onze specialisten hebben een brede achtergrond en zijn (nu of in het verleden) betrokken geweest bij  geschillen over de overnamedocumentatie en aandeelhoudersgeschillen. Of het nu in kort geding is of bij de Ondernemingskamer.

Dat geeft ons een belangrijke voorsprong en focus bij de redactie van de contractdocumentatie. Voorkomen is beter dan genezen.

Private Equity (PE) speelt een steeds grotere rol in de fusie en overname markt binnen het MKB. De eerdere angst voor dergelijke partijen lijkt weggeëbd.

Onze specialisten zijn regelmatig betrokken bij PE-transacties en transacties van door PE-ondersteunde ondernemingen.  

Wij hebben kennis van de onderliggende structuren en begrijpen de business. 

Overname geheel of gedeeltelijk van een onderneming door het management is een proces dat omschreven wordt als management buy in of buy out.  

Bij een buy in komt het management van buiten de organisatie en gaat zich na de overname of participatie richten op het bestuur van de onderneming.  

Een buy out is het proces van overname of participatie door het bestaande management. Beide vormen geven u mogelijk de ruimte om focus te verleggen (afbouwen of andere activiteiten), of om de potentie van uw onderneming te vergroten of aan te spreken.

Een belangrijk onderdeel van een overnametraject is de risico-inventarisatie en –verdeling.

Middels een due diligence onderzoek wordt door partijen voldaan aan hun mededelings- en onderzoeksverplichting en krijgt de koper een goed beeld van de over te nemen onderneming.

Het belang van een goed onderzoek is van niet te onderschatten waarde.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie zien streng toe op naleving van mededingingsregels waaronder fusiecontrole.

Ons gespecialiseerd team Mededinging helpt u op dit terrein.   

Juridische ondersteuning at the speed of business
Mathijs Arts
Advocaat, Partner
Bel: 0172-503 250