Huurrecht

Huurrecht is een dynamisch rechtsgebied dat zich kenmerkt door enerzijds toepassing van dwingendrechtelijke regels en anderzijds contractvrijheid. Het is een aparte tak van sport binnen het vastgoedrecht. La Gro Geelkerken heeft gespecialiseerde huurrechtadvocaten die de spelregels als geen ander kennen. Zij weten uw positie in het juiste juridische kader te plaatsen en adviseren u graag over uw huurovereenkomst en andere aangelegenheden waar verhuurders en huurders tegenaan lopen.

Onze aanpak  

Onze huurrechtspecialisten hebben gedegen en specialistische kennis. Zij adviseren u graag over de mogelijkheden rondom verhuur van woonruimte en bedrijfsruimten, zoals winkels, horeca en kantoorruimte.  

Of het nu gaat om een (eenvoudige) huurovereenkomst, een gemengde (huur)overeenkomst, zoals wonen gecombineerd met zorg, vraagstukken rondom gebiedsontwikkeling of transformatie van onroerend goed; voor elk specialisme hebben wij de juiste advocaat in huis. Ook hebben wij een ruime ervaring in het voeren van procedures, zowel voor de verhuurder als voor de huurder. 

Uw specialist
Linda Dijkstra - Devillers

Specialist Vastgoedrecht & Huurrecht

Hiervoor kunt u bij ons terecht

  • Huurovereenkomsten

  • Huurprijswijziging

  • Herontwikkeling

  • Procedures

Gaat u een huurrelatie aan, dan kunnen wij daarvoor een op maat gemaakte huurovereenkomst opstellen en/of aanpassen. Tevens beoordelen wij uw (standaard) huurovereenkomst en toetsten die aan relevante wetgeving. Wilt u een tijdelijke huurovereenkomst of juist een zo lang mogelijke huurrelatie? Wij adviseren u over eventueel noodzakelijke aanpassingen en hoe eventuele specifieke wensen geïmplementeerd kunnen worden. 

Wanneer kan een huurprijs worden verhoogd of verlaagd? Wij kennen de mogelijkheden, denken met u mee en komen met gerichte adviezen.

Ons huurrechtteam is binnen de eigen expertise breed inzetbaar. Zo hebben onze specialisten jarenlange ervaring in het begeleiden van processen rondom gebiedsontwikkeling en onteigening.  

En uiteraard procedures. Indien nodig vertegenwoordigen wij u in procedures die met huur te maken hebben. Wij hebben een ruime ervaring in het voeren van procedures in huurzaken, zowel voor de verhuurder als voor de huurder.

Huurrecht in het juiste juridische kader.
Huurrecht is in ontwikkeling, maar staat nooit op zichzelf. Met kennis van de branche, kijk op de omgeving en oog voor uw belang bereiken wij voor u het beste resultaat.
Linda Dijkstra - Devillers
Advocaat

Gerelateerde publicaties

12 oktober 2021
Huur en corona | een stapje verder naar het juridische kader
Op 31 maart 2021 heeft de kantonrechter in Roermond aan de Hoge Raad vier zogeheten prejudiciële vragen gesteld. Op 30 september 2021 heeft de procureur-generaal een advies uitgebracht over deze prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. De Hoge Raad is vrij om dit advies al dan niet te volgen.
06 juni 2019
Aanzegging huurovereenkomst bepaalde tijd via Whatsapp
Sinds de Wet doorstroming huurmarkt 2015 is het daadwerkelijk mogelijk woonruimte voor bepaalde tijd te verhuren. De huurder heeft in dat geval geen huurbescherming. Hoewel opzegging door de verhuurder niet meer nodig is, is het nog wel vereist de huurder te informeren over het einde van de huur. Tegenwoordig is Whatsapp niet meer weg te denken, dit geldt ook voor zakelijk contact. Maar is dit medium ook geschikt is voor het overbrengen van dergelijke belangrijke boodschappen? Zo ook de insteek van deze zaak: Voldoet een Whatsapp-berichtje aan de vereisten van een aanzegging, of heeft de verhuurster zich er te makkelijk vanaf gemaakt?
03 juni 2021
Pijn bij (ver)huurders van horeca wordt in tijden van corona eerlijker verdeeld
De coronacrisis raakt ons allemaal, zo ook de horecabranche die hard wordt getroffen vanwege de van overheidswege opgelegde (gedeeltelijke) sluiting. Veel verhuurders en huurders van horeca bedrijfsruimte treden daarom tegenwoordig met elkaar in overleg om nadere huurprijsafspraken te maken. Inmiddels is er steeds meer rechtspraak bekend van gevallen waarin zij niet zonder rechterlijke tussenkomst tot een vergelijk konden komen. Opvallend is in dat kader een kort geding uitspraak van de rechtbank Gelderland van 2 februari 2021 waarin de kantonrechter in kort geding voor het eerst bij de bepaling van de hoogte van de huuropschorting de TVL heeft meegewogen.
14 december 2020
Twee redenen waarom je een diplomatenclausule in het huurcontract moet opnemen
In steeds meer huurcontracten kom je het tegen: de diplomatenclausule. In de praktijk kan een diplomatenclausule in twee verschillende gevallen uitkomst bieden. In het eerste geval gaat u naar het buitenland en zou u graag uw woning willen verhuren voor de periode dat u naar het buitenland gaat. Deze vorm van de diplomatenclausule is mogelijk op grond van artikel 7:274 lid 2 BW (hierna: “de Diplomatenclausule 1”). In het tweede geval wilt u als werkgever woonruimte regelen voor uw werknemers, veelal expats. Echter, u wilt voorkomen dat u gebonden bent aan een huurcontract in het geval uw werknemer onverhoopt eerder vertrekt. Ter voorkoming van onnodige kosten neemt u een diplomatenclausule in het huurcontract op (hierna: “de Diplomatenclausule 2”).
08 december 2020
Update huurrecht
Het huurrecht is de afgelopen periode sterk in beweging en daar lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. Zowel op het gebied van woonruimte als op het gebied van bedrijfsruimte. Linda Dijkstra praat u bij.
05 maart 2020
Denk vooruit bij het kopen van een gehuurde bedrijfsruimte
Als ondernemer denkt u graag vooruit. Wat nu nog niet tot de mogelijkheden behoort, komt misschien in de toekomst wel binnen uw bereik. In een vorig artikel ging ik in op gebruikte modellen. Meer specifiek over het gebruik van een model huurovereenkomst. In de praktijk wordt voor bedrijfsruimte veelal het zogeheten ROZ-model gebruikt. Een in de basis prima huurovereenkomst, maar waakzaamheid voor de huurder is aan te bevelen.
Bel: 0172-503250