Huurrecht

Huurrecht is een dynamisch rechtsgebied dat zich kenmerkt door enerzijds toepassing van dwingendrechtelijke regels en anderzijds contractvrijheid. La Gro Geelkerken heeft gespecialiseerde huurrechtadvocaten die de regels als geen ander kennen. Zij weten uw positie in het juiste juridische kader te plaatsen en adviseren u graag over uw huurovereenkomst en andere aangelegenheden waar verhuurders en huurders tegenaan lopen.

Onze aanpak  

Ons team Huurrecht staat klaar voor verhuurders en huurders. Wij ondersteunen en begeleiden u bij het sluiten, nakomen en beëindigen van huurovereenkomsten. Door specialistische kennis en jarenlange ervaring weten wij hoe wij problemen effectief moeten oplossen.

Of het nu gaat om een (eenvoudige) huurovereenkomst, een gemengde (huur)overeenkomst zoals wonen gecombineerd met zorg, vraagstukken rondom gebiedsontwikkeling of transformatie van onroerend goed; voor elk specialisme hebben wij de juiste advocaat in huis. Ook hebben wij ruime ervaring in het voeren van procedures zowel voor de verhuurder als voor de huurder.

Uw specialist
Linda Dijkstra - Devillers

Specialist Vastgoedrecht & Huurrecht

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Op het gebied van huurrecht woonruimte staan onze huurrechtspecialisten voornamelijk woningbouwcorporaties, gemeenten en (professionele) verhuurders bij.  Binnen het huurrecht woonruimte heeft ons team Huurrecht onder andere ervaring met de volgende onderwerpen:

 • opstellen / wijzigen / beëindigen huurovereenkomsten;
 • huurprijswijziging;
 • medehuur;
 • onderverhuur;
 • tijdelijke verhuur;
 • woonoverlast;
 • gebreken;
 • renovatie en dringende werkzaamheden;
 • laatste kansovereenkomsten;
 • opstellen beëindigingsovereenkomsten;
 • ontruimingsprocedures;
 • opzeggen en ontbinden huurovereenkomsten;
 • oplevering van het gehuurde.

Een huurovereenkomst bedrijfsruimte kan voor kantoren (art. 7:230a BW) zijn, maar ook voor winkels en horeca (art. 7:290 BW). Voor de huur van kantoorruimte gelden andere regels dan bijvoorbeeld voor winkels en horeca.
Binnen het huurrecht bedrijfsruimte hebben wij onder andere ervaring met de volgende onderwerpen: 

 • opstellen / wijzigen / beëindigen huurovereenkomsten;
 • tijdelijke verhuur;
 • indeplaatsstelling.
 • huurprijsherziening;
 • onderverhuur;
 • gebreken;
 • renovatie en dringende werkzaamheden;
 • opzeggen en ontbinden huurovereenkomsten;
 • ontruimingsprocedures;
 • oplevering van het gehuurde

Regelmatig stellen wij voor onze cliënten flexibele (huur)contracten op. Wij hebben in dat kader ervaring met onder meer de volgende onderwerpen:

 • tijdelijke verhuur woonruimte;
 • tijdelijke verhuur bedrijfsruimte;
 • leegstandwet;
 • gebruiksovereenkomst.

Wij hebben ervaring met onder meer de volgende onderwerpen:

 • huur onbebouwde grond;
 • parkeerterreinen;
 • pacht;
 • ligplaatsen.

Wanneer kan een huurprijs worden verhoogd of verlaagd? Wij kennen de mogelijkheden, denken met u mee en komen met gerichte adviezen.

Gaat u een huurrelatie aan, dan kunnen wij daarvoor een op maat gemaakte huurovereenkomst opstellen en/of aanpassen. Tevens beoordelen wij uw (standaard) huurovereenkomst en toetsten die aan relevante wetgeving. Wilt u een tijdelijke huurovereenkomst of juist een zo lang mogelijke huurrelatie? Wij adviseren u over eventueel noodzakelijke aanpassingen en hoe eventuele specifieke wensen geïmplementeerd kunnen worden. 

Ons huurrechtteam is binnen de eigen expertise breed inzetbaar. Zo hebben onze specialisten jarenlange ervaring in het begeleiden van processen rondom gebiedsontwikkeling en onteigening.  

Onze huurrechtspecialisten hebben tevens ervaring met onder andere de volgende onderwerpen:

 • renovatie en dringende werkzaamheden;
 • tijdelijke contracten;
 • (schade)vergoedingen;
 • vergunningen;
 • uitvoering bestemmingsplannen;
 • onteigeningen;
 • onrechtmatig gebruik / kraken.

Indien nodig vertegenwoordigen wij u in procedures die met huur te maken hebben. Wij hebben een ruime ervaring in het voeren van procedures in huurzaken, zowel voor de verhuurder als voor de huurder.

Ons team Huurrecht ondersteunt woningcorporaties en zorgorganisaties bij het opstellen van woon-/zorgovereenkomsten. Wij hebben ervaring met de volgende onderwerpen:

 • opstellen woon-/zorgovereenkomsten;
 • driepartijenovereenkomsten;
 • verhuur door zorgpartijen.
Huurrecht is in ontwikkeling, maar staat nooit op zichzelf. Met kennis van de branche, kijk op de omgeving en oog voor uw belang bereiken wij voor u het beste resultaat.
Linda Dijkstra
Specialist Huurrecht
Bel: 0172-503 250