Insolventie, financiering en zekerheden

Elke ondernemer komt vroeg of laat voor een financieringsvraagstuk te staan. Bijvoorbeeld bij de uitbreiding van een bedrijf, een bedrijfsovername of dreigend faillissement. Het team Insolventie, Financiering en Zekerheden van La Gro Geelkerken staat u bij wanneer u een onderneming start, een bestaande onderneming uitbreidt of financiering nodig heeft. Wij hebben ruime ervaring als curator en insolventierecht advocaat en treden ook in zware tijden voor u op.

Onze aanpak 

Onze gedreven advocaten hebben veel ervaring met het herstructureren van ondernemingen en de afwikkeling van faillissementen. Zij hebben ook diepgaande kennis van het insolventierecht en het ondernemingsrecht. Wij denken vooruit en begeleiden u bij het nemen van belangrijke beslissingen omtrent de oprichting, groei, reorganisatie of eventueel einde van uw onderneming.  

Ons deskundige team is in staat om snel te schakelen en duidelijkheid te geven in vaak complexe situaties. Indien nodig werken wij in multidisciplinaire teams samen met andere specialisten binnen en buiten ons kantoor, zoals onze collega’s van de secties ondernemingsrecht en arbeidsrecht.  

Uw specialist
Gerben Barendregt

Specialist Ondernemingsrecht & Commerciële contracten en commercial litigation & Insolventie, financiering en zekerheden

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Financiering en zekerheden

  • Bestuurder en aandeelhouder

  • Herstructurering

  • Faillissementen

  • WHOA

Bij het starten of het uitbreiden van een onderneming is veelal sprake van een financieringsbehoefte. Voor alle partijen in een financieringsrelatie is het van belang dat de financiering, en de daarbij overeengekomen zekerheden, zijn vastgelegd in goed doordachte documentatie.  

Ons team treedt ook op voor (grote) banken en andere financiële instellingen. Wij adviseren bij (her)financiering en de vestiging van zekerheden. Daarnaast hebben wij veel ervaring met de uitwinning van zekerheden en het voeren van allerlei juridische procedures op dat terrein. Bij de vestiging en eventuele uitwinning van zekerheden kan het gaan om de zakelijke zekerheidsrechten zoals hypotheekrechten, pandrechten en achterstellingen. Wij adviseren en procederen ook geregeld over persoonlijke zekerheidsrechten, zoals borgtochten.

Als bestuurder en aandeelhouder heeft u een bijzondere positie. U heeft als financier en/of bestuurder ook eigen belangen. Als de onderneming in zwaar weer terecht komt, heeft dat voor u mogelijk ook consequenties. Gaat u extra financieren? Gaat u door als bestuurder of niet? Bent u mogelijk aansprakelijk voor jegens derden of een eventueel aan te stellen curator? Heeft u zich tegenover derden sterk gemaakt voor de verplichtingen van de onderneming, bijvoorbeeld als borg? Dat zijn allemaal kwesties waar wij u bij kunnen helpen. 

Als uw onderneming zich in zwaar weer bevindt, is het fijn een sparringpartner te hebben. Een advocaat die vooruit denkt en u begeleidt bij het nemen van cruciale beslissingen over het voortbestaan of einde van uw onderneming. Iemand die onderhandelt met partijen als schuldeisers, banken of de Belastingdienst. 

Wanneer uw leverancier of debiteur in zwaar weer verkeert, is snel handelen vaak vereist. Bij voorkeur worden zaken reeds voor een eventueel faillissement opgelost, maar ook tijdens een faillissement zijn er nog mogelijkheden om voor uw belangen op te komen. Wij hebben jarenlange ervaring als curator en kennen de mogelijkheden om schade voor uw onderneming te voorkomen of te beperken.  

Als u juist kansen in een faillissement ziet en denkt aan een doorstart, komen wij snel in actie. Wij kunnen voor u de onderhandelingen met de curator voeren en weten precies waar de haken en ogen van een doorstart zitten. Bij een faillissement is het voor een bestuurder prettig om een advocaat te hebben die de taal van de curator spreekt. Onze specialisten kunnen door hun ruime ervaring als advocaat en curator die rol voor u vervullen. 

Sinds 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) van kracht. Met deze uitbreiding van de Faillissementswet kunnen ondernemers die failliet dreigen te gaan een akkoord aanbieden aan schuldeisers en aandeelhouders, met als doel schulden saneren of de onderneming te herstructureren. Zo kunnen faillissementen worden voorkomen.  

Het was altijd al mogelijk om met schuldeisers tot een akkoord te komen, waarbij die schuldeisers een gedeelte van hun vordering moesten wegstrepen. In de praktijk was het echter nagenoeg onmogelijk, omdat álle schuldeisers moesten instemmen met het akkoord. Met de WHOA kan een akkoord worden opgelegd aan tegenstemmende schuldeisers (en eventueel aandeelhouders) buiten faillissement of surseance van betaling.  

Wij hebben jarenlange ervaring met herstructureringen en kunnen u juridisch begeleiden tijdens de gehele WHOA procedure. Wilt u weten of de WHOA voor uw onderneming een oplossing biedt? Wordt u geconfronteerd met een partij die u een akkoord voorstelt op basis van de WHOA? Twijfel dan niet en neem zo snel mogelijk contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

In goede en slechte tijden vooruit denken.
Wij zijn de sparringpartner die vooruit denkt, in goede en slechtere tijden voor uw onderneming.
Gerben Barendregt
Advocaat, Partner

Gerelateerde berichten

04 juni 2019
Onbetaalde goederen terugkrijgen van de curator? Leverancier, denk ook aan het recht van reclame!
Het jaar 2019 lijkt vooralsnog het jaar te zijn van de retailfaillissementen. Verschillende (landelijke) ketens zijn de afgelopen maanden op de fles gegaan. Intertoys, Sissy Boy en het in onze regio bekende Via Mio konden het hoofd niet meer boven water houden. Dit betekent een kaalslag voor de winkelstraten, veel ontslagen en leveranciers met onbetaalde facturen. Leveranciers weten hun schade vaak nog te beperken met een beroep op het contractueel vastgelegde eigendomsvoorbehoud. Dit betekent – kort gezegd – dat zij de geleverde goederen kunnen terughalen voor zover die niet zijn betaald door de failliete afnemer. Een beroep op een eigendomsvoorbehoud slaagt echter niet altijd. Soms blijkt het eigendomsvoorbehoud namelijk helemaal niet overeengekomen te zijn. Bijvoorbeeld omdat de algemene voorwaarden waarin het voorbehoud is opgenomen niet (tijdig) zijn overhandigd aan de afnemer.
13 juni 2019
Bestuurdersaansprakelijkheid: Selectieve wanbetaling
Dient bij liquidatie van een vennootschap ook rekening te worden gehouden met (nog) niet in rechte vastgestelde vorderingen?
01 oktober 2020
Van ‘schuldeischer’ naar ‘schuldeiser’: beslagrecht krijgt een update
Vanaf 1 oktober 2020 is het Nederlandse beslag- en executierecht gemoderniseerd en verbeterd (en soms wat verslechterd).
11 juli 2019
Faillissementsaanvraag: ultieme poging tot betaling
Een wanbetalende debiteur is de gemiddelde ondernemer een doorn in het oog. Wanneer aanschrijven, bellen, langsgaan en soms zelfs (het dreigen met) een procedure geen soelaas bieden, is er nog de faillissementsaanvraag. Ook bij het indienen van een faillissementsaanvraag of bij het verweren ertegen geldt: denk vooruit!
13 november 2018
Curator persoonlijk aansprakelijk voor onderverhuren winkelruimte
November 2018 heeft de Hoge Raad het oordeel van het hof bekrachtigd dat een curator persoonlijk aansprakelijk is jegens een verhuurder. De curator van de failliete huurder had zonder toestemming van de verhuurder de gehuurde winkelruimte in gebruik gegeven aan een derde.
15 oktober 2020
Voorkom een faillissement door deze twee nieuwe wetten
“Het aantal faillissementen stijgt” kopten verschillende media deze week. Dit naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CBS. Tot die tijd werden er juist laagterecords gebroken qua aantallen faillissementen. Oorzaken daarvan zijn onder andere de steunmaatregelen die het kabinet trof en het door faillissementsrechters gehanteerde beleid om onnodige ‘coronafaillissementen’ te voorkomen. Maar nu ‘de tweede golf’ van het coronavirus rondgaat zou dit zomaar ook kunnen zorgen dat er toch een faillissementsgolf aan komt.
Bel: 0172-503250