Insolventie, financiering en zekerheden

Elke ondernemer komt vroeg of laat voor een financieringsvraagstuk te staan. Bijvoorbeeld bij de uitbreiding van een bedrijf, een bedrijfsovername of dreigend faillissement. Het team Insolventie, Financiering en Zekerheden van La Gro Geelkerken staat u bij wanneer u een onderneming start, een bestaande onderneming uitbreidt of financiering nodig heeft. Wij hebben ruime ervaring als curator en insolventierecht advocaat en treden ook in zware tijden voor u op.

Onze aanpak 

Onze gedreven advocaten hebben veel ervaring met het herstructureren van ondernemingen en de afwikkeling van faillissementen. Zij hebben ook diepgaande kennis van het insolventierecht en het ondernemingsrecht. Wij denken vooruit en begeleiden u bij het nemen van belangrijke beslissingen omtrent de oprichting, groei, reorganisatie of eventueel einde van uw onderneming.  

Ons deskundige team is in staat om snel te schakelen en duidelijkheid te geven in vaak complexe situaties. Indien nodig werken wij in multidisciplinaire teams samen met andere specialisten binnen en buiten ons kantoor, zoals onze collega’s van de secties ondernemingsrecht en arbeidsrecht.  

Uw specialist
Gerben Barendregt

Specialist Ondernemingsrecht & Commerciële contracten en commercial litigation & Insolventie, financiering en zekerheden

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Bij het starten of het uitbreiden van een onderneming is veelal sprake van een financieringsbehoefte. Voor alle partijen in een financieringsrelatie is het van belang dat de financiering, en de daarbij overeengekomen zekerheden, zijn vastgelegd in goed doordachte documentatie.  

Ons team treedt ook op voor (grote) banken en andere financiële instellingen. Wij adviseren bij (her)financiering en de vestiging van zekerheden. Daarnaast hebben wij veel ervaring met de uitwinning van zekerheden en het voeren van allerlei juridische procedures op dat terrein. Bij de vestiging en eventuele uitwinning van zekerheden kan het gaan om de zakelijke zekerheidsrechten zoals hypotheekrechten, pandrechten en achterstellingen. Wij adviseren en procederen ook geregeld over persoonlijke zekerheidsrechten, zoals borgtochten.

Als bestuurder en aandeelhouder heeft u een bijzondere positie. U heeft als financier en/of bestuurder ook eigen belangen. Als de onderneming in zwaar weer terecht komt, heeft dat voor u mogelijk ook consequenties. Gaat u extra financieren? Gaat u door als bestuurder of niet? Bent u mogelijk aansprakelijk voor jegens derden of een eventueel aan te stellen curator? Heeft u zich tegenover derden sterk gemaakt voor de verplichtingen van de onderneming, bijvoorbeeld als borg? Dat zijn allemaal kwesties waar wij u bij kunnen helpen. 

Als uw onderneming zich in zwaar weer bevindt, is het fijn een sparringpartner te hebben. Een advocaat die vooruit denkt en u begeleidt bij het nemen van cruciale beslissingen over het voortbestaan of einde van uw onderneming. Iemand die onderhandelt met partijen als schuldeisers, banken of de Belastingdienst. 

Wanneer uw leverancier of debiteur in zwaar weer verkeert, is snel handelen vaak vereist. Bij voorkeur worden zaken reeds voor een eventueel faillissement opgelost, maar ook tijdens een faillissement zijn er nog mogelijkheden om voor uw belangen op te komen. Wij hebben jarenlange ervaring als curator en kennen de mogelijkheden om schade voor uw onderneming te voorkomen of te beperken.  

Als u juist kansen in een faillissement ziet en denkt aan een doorstart, komen wij snel in actie. Wij kunnen voor u de onderhandelingen met de curator voeren en weten precies waar de haken en ogen van een doorstart zitten. Bij een faillissement is het voor een bestuurder prettig om een advocaat te hebben die de taal van de curator spreekt. Onze specialisten kunnen door hun ruime ervaring als advocaat en curator die rol voor u vervullen. 

Sinds 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) van kracht. Met deze uitbreiding van de Faillissementswet kunnen ondernemers die failliet dreigen te gaan een akkoord aanbieden aan schuldeisers en aandeelhouders, met als doel schulden saneren of de onderneming te herstructureren. Zo kunnen faillissementen worden voorkomen.  

Het was altijd al mogelijk om met schuldeisers tot een akkoord te komen, waarbij die schuldeisers een gedeelte van hun vordering moesten wegstrepen. In de praktijk was het echter nagenoeg onmogelijk, omdat álle schuldeisers moesten instemmen met het akkoord. Met de WHOA kan een akkoord worden opgelegd aan tegenstemmende schuldeisers (en eventueel aandeelhouders) buiten faillissement of surseance van betaling.  

Wij hebben jarenlange ervaring met herstructureringen en kunnen u juridisch begeleiden tijdens de gehele WHOA procedure. Wilt u weten of de WHOA voor uw onderneming een oplossing biedt? Wordt u geconfronteerd met een partij die u een akkoord voorstelt op basis van de WHOA? Twijfel dan niet en neem zo snel mogelijk contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Wij zijn de sparringpartner die vooruit denkt, in goede en slechtere tijden voor uw onderneming.
Gerben Barendregt
Advocaat, Partner

Gerelateerde berichten

02 februari 2024
Erfpachtcanon is geen boedelschuld
Faillissementsbeoefenaars herhalen vaak dat de faillietverklaring op bestaande afspraken geen enkele invloed uitoefent. In de praktijk van alledag ligt dit wel wat anders, omdat de faillietverklaring weliswaar geen invloed heeft op de inhoud van de afspraken, maar wel op de wijze waarop die afspraken kunnen worden afgedwongen. Zo kun je toch lelijk buiten spel komen te staan, zoals Groningen Seaports ("GSP") onlangs ondervond na een faillissement van haar erfpachter (HR 19 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:56). Omdat het in Nederland in overwegende mate overheidslichamen zijn die gronden in erfpacht uitgeven, is deze uitspraak ook relevant voor de overheidspraktijk.
Coen Verhaegh
Coen Verhaegh
Advocaat
20 december 2023
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking 
De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie is op 15 november 2023 in werking getreden en brengt wijzigingen aan in het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en de Wet op de economische delicten. De wet introduceert nieuwe verplichtingen voor het bestuur van een rechtspersoon die gebruik wil maken van turboliquidatie. Dit heeft als doel meer transparantie, verantwoording, en bescherming van schuldeisers. De regeling is van toepassing op ontbindingen na de inwerkingtredingsdatum en geldt voorlopig twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.
Pien Kets
Pien Kets
Advocaat
13 april 2023
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie
De turboliquidatie werd gebruikt om schuldeisers te ontlopen, of voor gevallen waarvoor deze procedure niet bedoeld was. De wetgever heeft om die reden aanvullende wetgeving gemaakt.
Gerben Barendregt
Gerben Barendregt
Advocaat
06 april 2023
WHOA: Rechtbank Amsterdam beantwoordt drie vragen en geeft de praktijk duidelijkheid
Onze kantoorgenoot Wouter Vlasveld becommentarieerde voor HERO (Herstructurering & Recovery Online) – een online uitgave van M.A.D.Lex – een WHOA-uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. In de uitspraak beantwoordt de rechtbank drie vragen die de onderneming die tot een schuldsanering wilde komen aan haar voorlegde.
Wouter Vlasveld
Wouter Vlasveld
Advocaat
29 december 2022
WHOA biedt mogelijkheden voor kwijtschelding van fiscale coronaschulden en NOW-vorderingen
Inmiddels bijna twee jaar geleden is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ingevoerd, – het zal u niet ontgaan zijn. Met deze wet is het mogelijk om – kort gezegd – schulden te saneren via een akkoord met schuldeisers en het akkoord op te leggen aan niet of tegen het akkoord stemmende schuldeisers. Het idee van de WHOA is dat een onderneming zich kan ontdoen van problematische schulden uit verleden om zo te voorkomen dat die schulden leiden tot een faillissement. De onderneming moet (dus) levensvatbaar zijn zonder die grote lening die moet worden afgelost of die grote post aan openstaande huur uit een periode dat het de onderneming minder voor de wind ging. Veel ondernemingen hebben op dit moment te maken met schulden die naar de toekomst toe een probleem (kunnen) vormen voor het voortbestaan van de onderneming. In de jaren 2020 en 2021 hebben veel ondernemingen immers gebruik gemaakt van de overheidsmaatregelen om door die jaren door te komen. Zo is er veelvuldig gebruik gemaakt van het uitstel van betaling van de fiscus en is er op grote schaal NOW aangevraagd.
Wouter Vlasveld
Wouter Vlasveld
Advocaat
21 december 2022
Geschillenregeling in kort geding
Van een aandeelhouder die het belang van de vennootschap schaadt, kan onder omstandigheden een overdracht van de aandelen worden gevorderd. De Rechtbank Amsterdam heeft op 10 februari 2022 in kort geding een vordering tot overdracht van aandelen toegewezen. Dit is een verstrekkende maatregel. In deze blog zal aan de hand van voornoemde uitspraak, de mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot overdracht van aandelen in kort geding worden besproken.
La Gro Geelkerken Advocaat Anouk van Winden
Anouk van Winden
Advocaat
Bel: 0172-503 250