Diversiteit en inclusie

Bij La Gro Geelkerken (LGGA) kun je jezelf zijn. Wij vinden het van belang dat elke medewerker zich op ons kantoor thuis voelt. Iedereen telt mee, wordt gelijkwaardig behandeld en wordt gerespecteerd. LGGA streeft naar het creëren van een diverse en inclusieve werkomgeving.  Diversiteit en inclusie dragen bij aan werktevredenheid, productiviteit, kwaliteit en vernieuwing.

Om de diversiteit en inclusie binnen ons kantoor te waarborgen en bevorderen steunen we verschillende initiatieven en hebben wij diverse samenwerkingen. Een speciaal daarop gericht team zet zich ervoor in om diversiteit en inclusie binnen ons kantoor te bevorderen, aan te moedigen en te omarmen.

Hoe wij diversiteit en inclusie bevorderen

We bevorderen diversiteit en inclusie door:

  • eenieder eerlijk te behandelen, te respecteren en te erkennen als individu;
  • de individuele behoeften te erkennen van de mensen die we in dienst nemen, vertegenwoordigen en opleiden en hen te steunen in het bereiken van hun volle potentieel;
  • gelijke kansen te bevorderen voor sollicitanten, onze medewerkers en eenieder die van onze diensten gebruikmaakt;
  • bij het vervullen van vacatures te streven naar een evenredige afspiegeling van de samenleving;
  • het uitvoeren van onze vertegenwoordigende, opleidende en adviserende taken zonder vooroordeel, op respectvolle en niet-discriminerende wijze;
  • ervoor te zorgen dat ons beleid, onze procedures en onze processen gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit bevorderen.

Onder onze advocaten is in 2022 de man/vrouw verhouding ongeveer 50/50. Het percentage vrouwelijke partners is op dit moment 13%. Het is onze ambitie om voor het jaar 2025 30% vrouwelijke partners te hebben.

Samenwerkingen

Stichting Bridges Network

In 2022 is LGGA een samenwerking aangegaan met Stichting Bridges Network. Bridges Network is een stichting die als missie heeft de brug te slaan tussen studenten met een multiculturele afkomst en de commerciële advocatuur. Om dit te bewerkstelligen organiseert Bridges Network verschillende workshops, lezingen, presentaties en andere evenementen gericht op het verkleinen van de kloof tussen multiculturele studenten en de commerciële advocatuur, waar ons kantoor actief aan deelneemt.  

JINC

LGGA ondersteunt sinds 2022 JINC. JINC helpt kinderen aan een goede start op de arbeidsmarkt. Ieder kind heeft talent en daarom strijdt LGGA samen met JINC voor een samenleving waarin achtergrond niet de toekomst bepaalt. Kinderen met een kansarme achtergrond krijgen bij LGGA de mogelijkheid om zich via een bliksemstage te oriënteren in de advocatuur. LGGA verzorgt daarbij ook sollicitatietrainingen, waardoor de kinderen hun sociale vaardigheden versterken.