Ondernemingsrecht

Onze Ondernemingsrechtadvocaten zijn gespecialiseerde adviseurs die u van dienst zijn bij alle ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Wij adviseren ondernemers, aandeelhouders en bestuurders over bedrijfsovernames, over de juiste rechtsvorm en over eventuele aansprakelijkheid. Wij begeleiden fusies en overnames en dragen bij aan de invulling van corporate governance vraagstukken. Ook staan wij u bij als sprake is van een geschil.

Onze aanpak 

Ons team Ondernemingsrecht advocaten staat klaar voor ondernemers in complexe ondernemingsrechtelijke trajecten. Wij maken ingewikkelde juridische vraagstukken begrijpelijk en beheersbaar. Wij staan u bij als u wilt groeien door een fusie of overname, wanneer u impactvolle besluiten moet nemen en als er sprake is van een (dreigend) geschil. Onze juridische adviezen zijn gericht op het effectief oplossen van problemen en ontzorgen van de ondernemer.  Het team van Ondernemingsrecht advocaten bestaat uit diverse juridische subspecialismen. Door specialistische kennis en uitgebreide ervaring van onze advocaten, handelen wij altijd snel en effectief.  

Uw specialist
Gerard Gort

Specialist Ondernemingsrecht & Commerciële contracten en commercial litigation

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Onze advocaten houden zich dagelijks bezig met fusies en overnames.  Soms kan stevig onderhandeld worden om tot een goede deal te komen. Wij hebben hier ruime ervaring mee en weten  wat er komt kijken bij een fusie of overname. Wij ontzorgen u gedurende het hele proces: van intentieverklaring tot uiteindelijke overdracht. Bij een fusie of een overname spelen allerlei juridische kwesties. Wij stellen daarvoor steeds een team van gespecialiseerde advocaten samen.   

Recente ervaring:

Lees meer over de aanpak van ons team Fusies en Overnames. 

Wij staan voor u klaar bij alle mogelijke geschillen in en rondom de onderneming. Het kan dan onder andere gaan om aandeelhoudersgeschillen, overnamegeschillen, aansprakelijkheidskwesties en enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer   

De verantwoordelijkheden en verplichtingen van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders zijn de afgelopen jaren flink uitgebreid en meer gecompliceerd geworden. Wij hebben de expertise in huis om u te adviseren over statuten, samenstelling en bevoegdheden van bestuur, verantwoording, taken van toezichthouders en commissarissen en de rol van inspraak- en adviesorganen.  

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie zien streng toe op naleving van mededingingsregels. Ons gespecialiseerde team advocaten Mededinging en Staatssteun helpt u op dit terrein. Kennis van het mededingingsrecht is ook vereist bij begeleiding van fusies en de aan- en verkoop van een onderneming. 

Lees meer over de aanpak van ons team Mededinging en Staatssteun. 

Corporate housekeeping omvat alle activiteiten rondom het nakomen van vennootschapsrechtelijke en administratief-juridische verplichtingen, zoals het naleven van aandeelhoudersovereenkomsten, vastleggen van besluiten van aandeelhouders en het up-to-date houden van het aandeelhoudersregister. Het niet naleven van deze verplichtingen kan vergaande risico’s met zich meebrengen.  

Wij begeleiden het opzetten van een onderneming en de vennootschapsstructuren. Daarnaast ondersteunen wij bij het adequaat vastleggen van besluiten en het nakomen van vennootschapsrechtelijke verplichtingen.  

In een wereld die steeds verder internationaliseert en steeds complexer wordt als gevolg van toenemende regelgeving, is het van groot belang om de basis van het ondernemen goed op orde te hebben. Daarom heeft een team advocaten van La Gro Geelkerken zich binnen het ondernemingsrecht gespecialiseerd in het (internationale) contractenrecht. Commerciële contracten staan immers aan de basis van ieder business model. Onze specialisten beschikken over jarenlange ervaring in het opstellen van en onderhandelen over commerciële contracten. Ook hebben zij ruime proceservaring, zowel bij de civiele rechter als in arbitrageprocedures.

Lees meer over de aanpak van ons team commerciële contracten en commercial litigation. 

Als ondernemingsrecht advocaat moet je begrijpen wat de ondernemer drijft en met welke problematiek hij/zij dagelijks binnen de onderneming wordt geconfronteerd. De advocaat moet een klankbord kunnen zijn voor de ondernemer.
Gerard Gort
Advocaat, Managing partner
Bel: 0172-503 250