Ondernemingsrecht

Onze Ondernemingsrechtadvocaten zijn gespecialiseerde adviseurs die u van dienst zijn bij alle ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Wij adviseren ondernemers, aandeelhouders en bestuurders over bedrijfsovernames, over de juiste rechtsvorm en over eventuele aansprakelijkheid. Wij begeleiden fusies en overnames en dragen bij aan de invulling van corporate governance vraagstukken. Ook staan wij u bij als sprake is van een geschil.

Onze aanpak 

Ons team Ondernemingsrecht staat klaar voor ondernemers in complexe ondernemingsrechtelijke trajecten. Wij maken ingewikkelde juridische vraagstukken begrijpelijk en beheersbaar. Wij staan u bij als u wilt groeien door een fusie of overname, wanneer u impactvolle besluiten moet nemen en als er sprake is van een (dreigend) geschil. Onze adviezen zijn gericht op het effectief oplossen van problemen en ontzorgen van de ondernemer.  Het team Ondernemingsrecht bestaat uit diverse juridische subspecialismen. Door specialistische kennis en uitgebreide ervaring handelen wij altijd snel en effectief.  

Uw specialist
Gerard Gort

Specialist Ondernemingsrecht & Commerciële contracten en commercial litigation

Hiervoor kunt u bij ons terecht

  • Fusies en overnames

  • Corporate litigation

  • Corporate governance

  • Mededinging en staatssteun

  • Corporate housekeeping

  • Commerciële contracten en commercial litigation

Onze specialisten houden zich dagelijks bezig met fusies en overnames.  Soms kan stevig onderhandeld worden om tot een goede deal te komen. Wij hebben hier ruime ervaring mee en weten  wat er komt kijken bij een fusie of overname. Wij ontzorgen u gedurende het hele proces: van intentieverklaring tot uiteindelijke overdracht. Bij een fusie of een overname spelen allerlei juridische kwesties. Wij stellen daarvoor steeds een team van specialisten samen.   

Recente ervaring:

Wij staan voor u klaar bij alle mogelijke geschillen in en rondom de onderneming. Het kan dan onder andere gaan om aandeelhoudersgeschillen, overnamegeschillen, aansprakelijkheidskwesties en enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer   

De verantwoordelijkheden en verplichtingen van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders zijn de afgelopen jaren flink uitgebreid en meer gecompliceerd geworden. Wij hebben de expertise in huis om u te adviseren over statuten, samenstelling en bevoegdheden van bestuur, verantwoording, taken van toezichthouders en commissarissen en de rol van inspraak- en adviesorganen.  

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie zien streng toe op naleving van mededingingsregels. Ons gespecialiseerde team Mededinging en Staatssteun helpt u op dit terrein. Kennis van het mededingingsrecht is ook vereist bij begeleiding van fusies en de aan- en verkoop van een onderneming. 

Lees meer over de aanpak van ons team Mededinging en Staatssteun. 

Corporate housekeeping omvat alle activiteiten rondom het nakomen van vennootschapsrechtelijke en administratief-juridische verplichtingen, zoals het naleven van aandeelhoudersovereenkomsten, vastleggen van besluiten van aandeelhouders en het up-to-date houden van het aandeelhoudersregister. Het niet naleven van deze verplichtingen kan vergaande risico’s met zich meebrengen.  

Wij begeleiden het opzetten van een onderneming en de vennootschapsstructuren. Daarnaast ondersteunen wij bij het adequaat vastleggen van besluiten en het nakomen van vennootschapsrechtelijke verplichtingen.  

In een wereld die steeds verder internationaliseert en steeds complexer wordt als gevolg van toenemende regelgeving, is het van groot belang om de basis van het ondernemen goed op orde te hebben. Daarom heeft een team advocaten van La Gro Geelkerken zich binnen het ondernemingsrecht gespecialiseerd in het (internationale) contractenrecht. Commerciële contracten staan immers aan de basis van ieder business model. Onze specialisten beschikken over jarenlange ervaring in het opstellen van en onderhandelen over commerciële contracten. Ook hebben zij ruime proceservaring, zowel bij de civiele rechter als in arbitrageprocedures.

Lees meer over de aanpak van ons team commerciële contracten en commercial litigation. 

Groeien, regelen, redden en strijden.
Als ondernemingsrecht advocaat moet je begrijpen wat de ondernemer drijft en met welke problematiek hij/zij dagelijks binnen de onderneming wordt geconfronteerd. De advocaat moet een klankbord kunnen zijn voor de ondernemer.
Gerard Gort
Advocaat, Managing partner

Gerelateerde publicaties

04 april 2019
Het opzeggen van duurovereenkomsten zonder opzeggingsregeling
Een duurovereenkomst is (zoals de naam al doet vermoeden) een overeenkomst die voor lange tijd wordt aangegaan of strekt tot voortdurende prestaties. Als een van de partijen na verloop van tijd van de overeenkomst af wil kan dat logischerwijs tot discussie leiden. Zeker als partijen al lange tijd aan elkaar verbonden zijn of als er überhaupt niet in opzegging is voorzien. Wat dan te doen?
18 februari 2021
5 dingen waar u aan moet denken bij het oprichten van een start-up
Een bedrijf starten is leuk, maar ook spannend. Er komt van alles op u af en u moet veel regelen. Waar begint u? En wat moet u zeker niet vergeten om uit te zoeken? De advocaten van La Gro Geelkerken Advocaten helpen u op weg.
03 juni 2019
Valse handtekening, wie moet wat bewijzen?
Een partij eist op basis van een ondertekend document een terugbetaling, maar de wederpartij claimt dat de overeenkomst vervalst is. Wie moet dan bewijzen dat het document geldig of vervalst is? De Hoge Raad boog zich onlangs over deze vraag.
19 september 2019
Waardevermindering aandelen; recht op schadevergoeding?
Bestaat er naar Nederlands recht een mogelijkheid voor aandeelhouders om een schadevergoeding te krijgen voor vermogensschade die zij lijden door de waardevermindering van hun aandelen als dit het gevolg is van het handelen van een derde?
29 april 2021
De aandeelhoudersovereenkomst: 5 aandachtspunten
Een aandeelhoudersovereenkomst kan discussies of conflicten tussen aandeelhouders en de vennootschap voorkomen. Het is niet verplicht een overeenkomst op te stellen, maar met meerdere aandeelhouders is dit wel aan te bevelen. Contractvrijheid staat daarom grotendeels voorop. In dit blog behandelen we 5 aandachtspunten rondom de aandeelhoudersovereenkomst.
03 september 2019
Verplichte registratie UBO’s per januari 2020
Op grond van het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt en dat is gebaseerd op Europese anti-witwasrichtlijnen, moeten de UBO’s (Ultimate Beneficial Owner / Uiteindelijke Belanghebbende) vanaf 1 januari 2020 ingeschreven staan in het handelsregister bij de KvK, waar de UBO-informatie onderdeel van zal worden.
Bel: 0172-503250