Wim van Meegdenburg

Wim is sinds 2014 werkzaam als advocaat, waarbij zijn focus met name ligt op het ondernemings- en insolventierecht. Meerdere grotere ondernemingen en instellingen weten Wim te vinden voor advies op het gebied van (onder meer) fusies en overnames, (project)financieringskwesties, (financiële) herstructureringen en (uitwinning van) zekerheden. Daarnaast wordt Wim door de rechtbank regelmatig aangesteld als curator in faillissementen en procedeert en adviseert hij ook (voor) schuldeisers in faillissementsrechtelijke kwesties. Wim wordt door zijn cliënten bestempeld als creatief, betrokken en komt snel tot de kern van de zaak.

Specialisaties

 • Ondernemingsrecht
 • Insolventierecht
 • Financiering en zekerheden

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2012, Universiteit Utrecht, Rechtsgeleerdheid
 • 2013, Universiteit Utrecht, Master Recht & Onderneming
 • 2013, Universiteit Utrecht, Excellent Mastertracé (honoursprogramma)
 • 2018, Grotius specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden (cum laude)
 • 2022, Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht (cum laude)
 • Auteur Groene Serie Faillissementswet
 • Auteur Rechtspraak Insolventierecht (RI)
 • Lid Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA)
 • Lid Round Table 29 (Gouda)
 • Lid Commissie MKB van de Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA)

Recente dossiers

 • Ondernemingsrecht: adviseren en procederen over posities van aandeelhouders, bestuurders en commissarissen, aandeelhoudersgeschillen (inclusief het enquêterecht), bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersovereenkomsten, overnames (aandelen of activa) en personenvennootschappen, advies over projectfinanciering.
 • Insolventierecht: optreden als curator in faillissementen, begeleiden van ondernemingen in financiële moeilijkheden, adviseren over doorstarts/overnames, adviseren en procederen over (de executie van) zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid.
Contactgegevens
Mr. A.W. (Wim) van Meegdenburg

Specialist Ondernemingsrecht & Insolventie, financiering en zekerheden

Overmeesterde moeilijkheden zijn gewonnen kansen. Samen met de cliënt ga ik op zoek naar de beste oplossingen.
Wim van Meegdenburg
Advocaat, Partner

Artikelen van Wim van Meegdenburg

Bel Wim van Meegdenburg