Kennis

Onze advocaten zijn specialisten op uiteenlopende vakgebieden. Wet en regelgeving is constant in beweging en kan moeilijk te volgen zijn. Onze specialisten helpen u op de hoogte te blijven met artikelen, podcasts en whitepapers.

Actueel

25 maart 2024
Roepen in de Woestijn: de waarschuwingsplicht van de aannemer de wet kwaliteitsborging voor de bouw
Het is aan de aannemer om de opdracht van de opdrachtgever goed en deugdelijk uit te voeren. Maar wat als de opdracht, de ter beschikking gestelde ondergrond, of de beschrijving en/of tekening van het werk niet klopt? Als aannemer moet je de opdrachtgever dan actief waarschuwen voor fouten en onvolkomenheden in de opdracht. Maar hoe en wanneer doe je dat? En wat te doen als er niet geluisterd wordt? En is de de waarschuwingsplicht door invoering van de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) per 1 januari 2024 zwaarder geworden?
Niek Hoogwout 1
Niek Hoogwout
Advocaat
22 maart 2024
Wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting
Nederland heeft te kampen met grote woningnood. Tot 2030 moeten er bijna een miljoen woningen worden gebouwd, waarvan twee derde in de categorie betaalbare huur en koop. Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting beoogt het Rijk en de provincies uit te rusten met een aantal nieuwe instrumenten om lokaal te sturen op de bouw van betaalbare woningen en de verdeling van woonruimte. Daartoe voorziet het wetsvoorstel in wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet.
Cato Blankenstein 1
Cato Blankenstein
Advocaat
14 maart 2024
LGGA adviseert verkopers van VYTAL bij transactie met BB Capital
Het M&A-team van La Gro Geelkerken heeft de aandeelhouders van VYTAL begeleid en geadviseerd bij de verkoop van een meerderheidsbelang aan de Haagse investeringsmaatschappij BB Capital. De aandeelhouders blijven bij VYTAL betrokken.
Mathijs Arts
Mathijs Arts
Advocaat
12 maart 2024
Bouwen in het achtererfgebied
Op 7 februari 2024 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een interessante uitspraak gedaan over vergunningvrij bouwen in het achtererfgebied. De uitspraak illustreert eens te meer dat het vóór de Omgevingswet knap lastig was om vergunningvrij bouwen op lokaal niveau aan banden te leggen. Hoe werkt het nu onder de Omgevingswet? Dat en meer bespreken we in dit blog!
Cato Blankenstein 1
Cato Blankenstein
Advocaat
07 maart 2024
Meldplicht voor verhuurders van woonruimte bij huurachterstanden
Vanaf de inwerkingtreding van het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening (het Besluit) op 1 januari 2021 is vroegsignalering van schulden een wettelijke taak voor gemeenten geworden. Verhuurders van woonruimte worden sindsdien verplicht om een melding te maken van een huurachterstand bij de gemeente. De bedoeling van de wetgever is dat de huurder in een vroeg stadium geholpen kan worden met zijn schuldenproblematiek, voordat de problemen zijn opgestapeld en niet meer te verhelpen zijn. In de jurisprudentie blijkt deze meldplicht een aanvullende horde te zijn om een ontruiming van het gehuurde wegens een substantiële huurachterstand te bewerkstelligen.
Linda Dijkstra – Devillers
Linda Dijkstra - Devillers
Advocaat
09 februari 2024
Terechte zorgen over private equity in de Nederlandse zorg?
Het is een zichtbare trend dat private equity (PE) in toenemende mate aanwezig is in de Nederlandse gezondheidszorg.
Patrycja Chelmiak
Patrycja Chelmiak
Advocaat

Evenementen

Podcasts

18 april 2024
Het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
We bespreken in deze aflevering twee uitspraken waarin het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer gebrekkig was verricht. In de ene uitspraak leidde dat ertoe dat de werkgever een flinke billijke vergoeding moest betalen; in de andere uitspraak werd de billijke vergoeding echter afgewezen. Wanneer doe je het als werkgever goed? Is het inzetten van een extern onderzoek altijd de juiste stap?
21 maart 2024
Recht op klokkenluidersbescherming
In deze aflevering bespreken we het wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding met aanzienlijke wijzigingen ten aanzien van het concurrentiebeding. De uitspraak van de week gaat over een succesvol beroep op de klokkenluidersbescherming door een werknemer. Wanneer heb je als werknemer recht op klokkenluidersbescherming en wat kan de werkgever daartegen doen? Luister de aflevering voor meer informatie.
22 februari 2024
Wanneer kun je als werkgever schade op de werknemer verhalen?
In de newsflash bespreken we de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen over het concurrentiebeding en een aantal actuele uitspraken. De uitspraak van de week gaat over een werkgever die maar liefst 127 miljoen dollar aan schadevergoeding op de werknemer probeerde te verhalen. Welke lat geldt voor het verhalen van schade op de werknemer? En welke tips hebben wij voor werkgevers?
18 januari 2024
Wat brengt 2024 ons in het arbeidsrecht?
In de eerste aflevering van 2024 staan we stil bij de arbeidsrechtelijke wijzigingen die op 1 januari 2024 zijn ingegaan en de wijzigingen die op stapel liggen. Daarnaast bespreken we in de uitspraak van de week een uitspraak over de VOG en een ontbindende voorwaarde, met daarbij een duidelijke tip voor werkgevers.
21 december 2023
De kerstborrel op werk: een (arbeidsrechtelijk) feestje?
In deze aflevering bespreken we eerst de actuele arbeidsrechtelijke highlights. Geheel in de kerststemming, bespreken we daarna een aantal zaken waarin werknemers het wel erg bont maakten op de kerstborrel op werk.
07 december 2023
De zieke werknemer die op vakantie gaat
We bespreken in deze aflevering de DAF-uitspraak van de Hoge Raad over vakantiedagen en ziekte. Het gaat over de situatie dat een werknemer een vakantie heeft aangevraagd, daarna ziek wordt, maar toch besluit op vakantie te gaan. Kost hem dat dan vakantiedagen? Luister de aflevering voor het antwoord!