Kennis

Onze advocaten zijn specialisten op uiteenlopende vakgebieden. Wet en regelgeving is constant in beweging en kan moeilijk te volgen zijn. Onze specialisten helpen u op de hoogte te blijven met artikelen, podcasts en whitepapers.

Actueel

24 maart 2023
Deliveroo: ontwikkelingen op het gebied van zzp’ers
Vandaag heeft de Hoge Raad beslist dat de Deliveroo-bezorgers werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, en niet op basis van een overeenkomst van opdracht. Op zichzelf is die uitkomst niet zo verrassend. Wel is de motivering van de uitspraak van de Hoge Raad interessant. Wij bespreken de hoofdlijnen.
23 maart 2023
Werken vanuit het buitenland? Werkgever, denk aan een overeenkomst van opdracht!
Voor steeds meer werknemers is werken vanuit het buitenland voor een in Nederland gevestigde werkgever een aantrekkelijke optie. Werkgevers kunnen zich daarentegen geconfronteerd zien met de nodige (juridische) aandachtspunten, waardoor zij hier in het algemeen terughoudend mee omgaan. Het voortzetten van de samenwerking op basis van een ‘overeenkomst van opdracht’ kan in dergelijke situaties een wenselijke uitkomst bieden.
13 maart 2023
Omgaan met het Didam-arrest: een stappenplan voor overheden
We zijn ruim één jaar verder sinds het Didam-arrest door de Hoge Raad werd gewezen. Ondanks het feit dat inmiddels flink wat lagere rechtspraak over dit thema is verschenen, blijven overheden en marktpartijen worstelen met de toepassing van het Didam-arrest in de praktijk. Wel of niet publiceren, openbare selectieprocedure of de enige serieuze gegadigde, wel of geen vervaltermijn opnemen…? Het blijft aftasten. In de praktijk gaat het nog weleens mis, zo blijkt ook uit de rechtspraak. Het ontbreekt overheden en marktpartijen aan concrete en vooral praktische handvatten. Om die reden hebben wij een stappenplan opgesteld dat van pas kan komen bij de uitgifte van onroerende zaken door de overheid.
09 maart 2023
Staatssteun: een versoepelde toepassing van het zuiver lokaal karakter?
Een hotel en conferentiecentrum, geëxploiteerd door een internationaal actieve hotelketen, zonder (overwegend) internationale aspecten? Volgens de Europese Commissie en het Gerecht is het mogelijk! Dit blijkt uit een uitspraak van het Gerecht, waarin een besluit van de Europese Commissie omtrent een ingediende klacht over staatssteunverlening is beoordeeld. Volgens zowel de Commissie, als het Gerecht was in deze zaak geen sprake van staatssteun omdat de steun een zuiver lokaal karakter had. Dit is een zeldzame conclusie in het staatssteunland. Het is dan ook opmerkelijk dat deze conclusie wordt getrokken in relatie tot steun aan een hotel en conferentiecentrum. Hoe de Commissie en het Gerecht deze beslissing hebben onderbouwd, en wat dit betekent voor de toepassing van de staatssteunregels, leest u in dit bericht.
06 maart 2023
Do’s en Don’ts bij groene overeenkomsten
Over zogeheten -groene contracten- wordt door journalisten steeds meer geschreven. Zo is de “groene arbeidsovereenkomst” dankzij de recente media-aandacht veel bekender geworden. Ook in de dagelijkse praktijk worden advocaten door hun cliënten in toenemende mate gevraagd om groene contracten op te stellen. Coen Verhaegh geeft in dat kader een aantal do's en dont's.
02 maart 2023
De Wet bescherming klokkenluiders
In dit artikel informeren wij u over de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. De wet is op 18 februari 2023 in werking getreden als opvolger van de Wet huis voor klokkenluiders. Als gevolg van de introductie van deze wet zijn meer werkgevers verplicht een klokkenluidersregeling in te stellen. Bovendien moeten werkgevers bestaande regelingen aanpassen aan de nieuwe wet. Welke werkgevers onder de wet vallen en welke aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke eisen, leggen wij in dit artikel aan u uit.

Podcasts

09 maart 2023
Nevenwerk tijdens ziekte: mag dat?
In deze aflevering bespreken we een uitspraak waarin een werknemer arbeidsongeschikt was bij zijn werkgever, maar bleek te werken in de bloemenzaak van zijn partner. Leidt dit tot ontslag? En hoe wordt over dit onderwerp in andere uitspraken geoordeeld? Luister de nieuwste aflevering voor de antwoorden op deze vragen.
23 februari 2023
Niet-melden nevenwerkzaamheden: onder oude en nieuwe wetgeving
In deze aflevering bespreken we een uitspraak over een werknemer die zijn omvangrijke nevenwerkzaamheden jarenlang niet had gemeld bij zijn werkgever. Deze zaak speelde vóór de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: zou de uitkomst anders zijn geweest als het ná de invoering had plaatsgevonden? Ook bespreken we de eerste uitspraak over de uitzondering op het verbod op studiekostenbedingen bij beroepskwalificaties.
02 februari 2023
Het vervallen van een unieke functie: mogelijk of niet?
Arbeidsrechtadvocaten Annemiek Varkevisser en Gerard Zuidgeest staan in deze podcast stil bij een uitspraak waarin de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer met een unieke functie wilde beëindigen op basis van een bedrijfseconomische reden. Bij het hof vangt de werkgever bot en moet een forse billijke vergoeding betalen. Waar gaat het fout? En hoe kun je dit als werkgever beter aanpakken?
19 januari 2023
Wie bepaalt de inhoud van het verbetertraject bij disfunctioneren?
We bespreken een uitspraak waarin de werknemer het niet eens was met de inhoud van het verbetertraject en daarom weigerde daarmee te beginnen. In hoeverre is de instemming van de werknemer vereist bij het verbetertraject? En kan deze gang van zaken leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren? Daarnaast staan we stil bij een aantal actualiteiten, waaronder de Wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
05 januari 2023
Wat brengt 2023 ons in het arbeidsrecht?
Het kabinet heeft verschillende plannen aangekondigd op het gebied van het arbeidsrecht. In deze podcast nemen we met jullie door wat er in 2023 op de planning staat. We sluiten natuurlijk af met de uitspraak van de week, over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die in de gevangenis zit.
08 december 2022
Een affaire met de vrouw van een ondergeschikte: privé of zakelijk?
Een accountmanager komt erachter dat zijn (inmiddels ex-) vrouw een affaire heeft met zijn commercieel directeur. De commercieel directeur vindt dat dat niet tot zijn ontslag mag leiden, omdat dit een privézaak en niet werkgerelateerd is. Luister de nieuwe aflevering van Update Arbeidsrecht voor het oordeel van de kantonrechter!