Kennis

Onze advocaten zijn specialisten op uiteenlopende vakgebieden. Wet en regelgeving is constant in beweging en kan moeilijk te volgen zijn. Onze specialisten helpen u op de hoogte te blijven met artikelen, podcasts en whitepapers.

Actueel

24 mei 2022
Herziene groepsvrijstellingsverordening en nieuwe richtlijnen voor verticale overeenkomsten
De Europese Commissie heeft op 10 mei 2022 een herziene groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten gepubliceerd in het kader van de toepassing van het kartelverbod uit artikel 101 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Deze groepsvrijstelling gaat gepaard met nieuwe richtlijnen voor de interpretatie van verticale overeenkomsten. Volgens de Commissie zijn de nieuwe documenten aangepast aan de ontwikkelingen die zich sinds de vorige versie van de groepsvrijstelling (nr. 330/2010) hebben voorgedaan op de interne markt, met name op het gebied van digitalisering. Wat de veranderingen in de herziene groepsvrijstelling en de nieuwe richtlijnen inhouden, leest u in dit artikel.
10 mei 2022
LGGA begeleidt en adviseert Pharming Group bij wijziging van belang in BioConnection
De beursgenoteerde Pharming Group NV is een in Leiden gevestigd wereldwijd actieve biofarmaceutische onderneming die innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften.
03 mei 2022
Didam-arrest ook van toepassing op bevoegdheden gemeenteraad in het besluitvormingsproces
De Rechtbank Gelderland heeft in een uitspraak van 15 april 2022 de gemeenteraad van de gemeente Montferland op de vingers getikt. De rechter heeft in de zaak de overwegingen uit het Didam-arrest toegepast en geoordeeld dat de gemeenteraad bij de uitoefening van haar bevoegdheden in het besluitvormingsproces ook gebonden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit heeft tot gevolg dat de gemeenteraad in deze zaak, anders dan de raad had gewenst, medewerking moet verlenen aan de levering van een bouwkavel op grond van een vóór het Didam-arrest gesloten koopovereenkomst.
03 mei 2022
Joost Vrancken-Peeters lanceert strategische alliantie voor Vietnamees-Nederlandse samenwerking
Het nieuwe DBAV-NVCC platform is een strategische samenwerken tussen de Dutch Business Association Vietnam (DBAV) en de Netherlands-Vietnam Chamber of Commerce (NVCC). Partner bij ons kantoor Joost Vrancken Peeters is actief betrokken bij dit platform als chairman. Het platform zal handel en investeringen faciliteren tussen, en in beide landen. Als director van onze Asia Desk heeft Joost uitgebreide ervaring in het (adviseren over) zaken doen met en voor Vietnamese bedrijven in Nederland en vice versa. Naast deze nieuwe rol blijft Joost actief bij ons kantoor.
28 april 2022
Aanvrager faillissement krijgt het deksel op de neus in hoger beroep; bezint eer ge begint?
Recent heeft het Hof Den Haag een faillissement in hoger beroep vernietigd. Reden daartoe was dat volgens het hof het vorderingsrecht van de aanvrager van het faillissement niet summierlijk was vast te stellen. Het hof geeft partijen uitdrukkelijk in overweging ten aanzien van hun geschillen – die verder voeren dan de vordering(en) op basis waarvan het faillissement werd aangevraagd – te bezien of een mediationtraject mogelijk is. Het hof formuleert in zijn arrest een aantal voorvragen die partijen kunnen helpen bij de beslissing voort te procederen of (toch) te opteren voor mediation.
12 april 2022
‘Didam-doorbraak’: koopovereenkomst uit 2020 mag niet ten uitvoer worden gelegd wegens strijd met gelijkheidsbeginsel
Sinds de Hoge Raad op 26 november 2021 het Didam-arrest heeft gewezen, bestaat veel onduidelijkheid omtrent de gevolgen van dit arrest voor de rechtspraktijk. Met name zijn veel vragen gerezen over hoe het arrest zich verhoudt in relatie tot reeds vóór het arrest gesloten overeenkomsten en bestaande rechten. Op 18 maart 2022 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan met betrekking tot de gevolgen van het Didam-arrest voor bestaande overeenkomsten. Wat deze gevolgen precies zijn, zetten wij voor u uiteen in dit artikel.

Podcasts

16 juni 2022
De klachtplicht in het arbeidsrecht
Stel, een werkgever betaalt een onjuist aantal overuren uit. Op grond van de klachtplicht moet de werknemer daarover tijdig klagen. Doet hij dat niet, vervalt zijn aanspraak op uitbetaling van die overuren. De klachtplicht werd in het arbeidsrecht zelden toegepast. Recent heeft het hof Amsterdam hier een uitspraak over gedaan. In deze podcast bespreken we wanneer een beroep op de klachtplicht in het arbeidsrecht kan slagen.
02 juni 2022
Stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst?
De lijn tussen de stageovereenkomst en arbeidsovereenkomst is niet altijd duidelijk te trekken. Recent heeft de Rechtbank Den Haag twee uitspraken over dit onderwerp gedaan. Welke aandachtspunten kunnen we uit deze uitspraken halen?
05 mei 2022
Wat is belangrijk in de zin van artikel 25 WOR?
Een belangrijk onderdeel van medezeggenschap is het adviesrecht van de OR. De ondernemer moet de OR over ‘belangrijke’ besluiten om advies vragen. Wanneer is een besluit belangrijk? We bespreken het in deze podcast.
21 april 2022
Belonen in een krappe arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt neemt steeds verder toe. Hoe zorg je ervoor dat je goed personeel vindt en ook behoudt? In deze podcast bespreken we of en hoe beloning kan bijdragen aan jouw aantrekkingskracht als werkgever.
31 maart 2022
Hoe kun je de arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen?
In principe heb je voor de wijziging van de arbeidsovereenkomst instemming van de werknemer nodig. Maar wat als de werknemer niet wil instemmen? Kun je de arbeidsovereenkomst dan eenzijdig wijzigen? In deze podcast bespreken we de mogelijkheden daartoe en geven we een aantal praktische tips.
17 maart 2022
Vrijheid van meningsuiting
Coronadiscussies op LinkedIn, kritiek op de politiek en interviews aan de media: waar ligt de grens van de vrijheid van meningsuiting voor werknemers? Wanneer kan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden overgegaan en moet dan ook de transitievergoeding worden betaald?