Intellectueel eigendom & Technologie

LGGA heeft een team van specialistische advocaten op het gebied van het octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, modellenrecht, domeinnamen, bedrijfsgegevens en namaakproducten.

Onze aanpak  

In ons team Intellectuele Eigendom en Technologie werken advocaten met specialistische kennis in IE-geschillen. Dat varieert van (kortgeding)procedures tot beslagzaken in het kader van inbreuken op bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen en/of octrooien. Wij hebben grote expertise op het gebied van auteurs-, merken- en modellenrecht. Ons team heeft ruime ervaring met internet gerelateerde vraagstukken.

Wij adviseren onze cliënten en procederen over inbreuk op en geldigheid van octrooien in alle technologische sectoren. In onze farma- & biotechpraktijk adviseren en procederen wij ook met betrekking tot ABCs en PEs, rekening houdend met regulatoire aspecten.

Uw specialist
Marleen van den Horst

Specialist Intellectueel eigendom & Technologie

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een breed scala aan rechten die intellectuele creaties beschermen, zoals merkenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en octrooirecht. Met intellectuele creaties worden onder andere foto’s, kunst, teksten, design, software, handelsnamen, merken en (technologische) uitvindingen bedoeld. Derden mogen uw creaties niet gebruiken, tenzij u hier toestemming voor geeft. Welk intellectueel eigendomsrecht geschikt is voor de bescherming van uw creatie is afhankelijk van de creatie en de gewenste bescherming.  

Legt u IE-rechten goed vast, dan verstevigt u uw marktpositie en imago. Bovendien biedt het kansen voor productontwikkeling en -innovatie en beschermt u uw merk, product of innovatie tegen inbreuk. Wij adviseren u graag over de te nemen stappen.  

Hoe populairder het merk of product, hoe groter de kans op namaak. In veel gevallen heeft het vastleggen van IE-rechten een afschrikkende werking en zijn derden minder snel geneigd producten op de markt te brengen die te veel op uw producten lijken.  

Mocht toch inbreuk worden gemaakt, dan helpen wij u met het opstellen van een heldere sommatiebrief. Indien nodig starten wij een procedure waarin betaling van een schadevergoeding en proceskosten wordt gevorderd.  

Wij adviseren onze cliënten over en procederen over inbreuk op en (on)geldigheid van octrooien op alle gebieden van de technologie. In onze pharma- & biotechpraktijk adviseren en procederen wij ook met betrekking tot SPC’s en PE’s, rekening houdend met regulatoire aspecten.

Continu worden nieuwe technologieën en digitale producten ontwikkeld, zoals KI (kunstmatige intelligentie) en blockchain. Dit leidt tot uiteenlopende juridische vraagstukken, zoals auteursrecht, patenten, bedrijfsgeheimen en privacy en gegevensbescherming 

Blockchain 

Blockchain technologie wordt door velen bestempeld als de grootste innovatie sinds het internet. Grote namen zoals Bill Gates en Elon Musk hebben hun vertrouwen geuit in de meerwaarde van blockchain technologie. Blockchain technologie heeft invloed op veel verschillende industrieën. De blockchain zorgt voor innovatie en kansen, maar het heeft ook een disruptieve werking. Bestaande systemen kunnen worden aangetast door de blockchain technologie, zoals het betalingsverkeer dat tot nu toe nog veel via banken verloopt. Duidelijk is dat blockchain technologie niet alleen theoretische oplossingen en verbeteringen biedt voor bestaande problemen en systemen, maar praktisch veel mogelijkheden heeft.  

Wij hebben ruime ervaring met deze juridische vraagstukken en helpen u weloverwogen keuzes te maken omtrent ICT projecten en technische innovaties. Indien nodig werken wij in multidisciplinaire teams samen met specialisten uit andere rechtsgebieden.   

Bedrijfsgeheimen spelen een belangrijke rol in de dagelijkse gang van zaken in een bedrijf en bij de bescherming van kennisuitwisseling tussen bedrijven. Desondanks is het niet vanzelfsprekend dat informatie binnen elke onderneming goed is beschermd. Wacht niet tot het te laat is. Breng goed in kaart welke informatie u als bedrijfsgeheim wilt beschermen, bestempel deze als zodanig en neem redelijke maatregelen om deze informatie geheim te houden. 

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) omschrijft wat een bedrijfsgeheim is, hoe deze beschermd kan worden en welke wettelijke middelen kunnen worden ingezet om op te treden tegen inbreuk op het bedrijfsgeheim. Wij helpen u om uw bedrijfsgeheimen correct vast te leggen, brengen in kaart of sprake is van inbreuk op het bedrijfsgeheim en maken concreet welke stappen u kunt nemen om uw bedrijfsgeheim te beschermen of inbreuk aan te pakken.  

Zorgaanbieders zetten zich dagelijks in om goede zorg te leveren. Zorginnovaties, geneesmiddelen en innovatieve hulpmiddelen zijn tegenwoordig onmisbaar in medische behandelingen, langdurige verpleging, verzorging en zelfdiagnostiek. De ontwikkeling en toepassing van zorginnovaties en ontwikkeling van medicatie brengen grote juridische uitdagingen met zich mee.  

Wij begrijpen deze uitdagingen als geen ander en ondersteunen zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en professionals in de farmaceutische en medische technologie industrie op diverse gebieden rondom het gezondheidsrecht. Indien nodig werken we in multidisciplinaire teams samen met andere rechtsgebieden en specialisten.  

Bel: 0172-503 250