Gerben Barendregt

Gerben Barendregt werkt sinds 2005 bij La Gro Geelkerken en is advocaat en partner. Hij is gespecialiseerd in commerciële geschillen, herstructurering, ondernemingsrecht en insolventierecht. Gerben adviseert ondernemingen en bestuurders over (dis-)continuïteitsvraagstukken. Hij procedeert en adviseert regelmatig over handelsgeschillen, overnames en bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast wordt hij benoemd als curator. Gerben verdiept zich grondig in de belangen van zijn cliënt en zet samen met de cliënt een effectieve strategie in. Hij heeft een sterk cijfermatig inzicht. Gerben bekijkt een voorgelegd probleem vanuit een breder perspectief, dan enkel het juridische vraagstuk.

Specialisaties

 • Insolventierecht
 • Contractenrecht
 • Ondernemingsrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • Economisch publiek en bedrijfsrecht, Universiteit Utrecht (2004, cum laude)
 • Recht en economie in bedrijf en maatschappij, Universiteit Utrecht (2004)
 • Insolventierecht, postdoctorale INSOLAD/Grotiusopleiding (2011)
 • Financiële Economie voor Insolventieadvocaten  INSOLAD Specialisatie-Opleiding (2013)
 • Lid van Insolad (Vereniging Insolventierecht Advocaten)
 • Secretaris Arbitragecommissie KNVB
 • Lid Round Table 29.

Recente dossiers

 • Adviseren en begeleiden van bestuurders die door een curator aansprakelijk waren gesteld. Daarbij werd in overleg met betrokkenen een regeling bereikt, waardoor een procedure werd voorkomen.
 • Bestuurder bijgestaan in een procedure, waarin de bestuurder door de curator op meerdere gronden aansprakelijk was gesteld. De vorderingen tegen de bestuurder zijn afgewezen. 
 • Begeleiding en advisering van een doorstart bij een faillissement van diverse retailwinkels.
 • Begeleiding van een procedure, waarbij een producent uit de metaalsector werd aangesproken voor (vermeende) ondeugdelijke producten.
 • Advisering en opstellen van diverse (raam)contracten voor de levering van hardware. 
Contactgegevens
Mr. drs. G. (Gerben) Barendregt

Specialist Ondernemingsrecht & Commerciële contracten en commercial litigation & Insolventie, financiering en zekerheden

Partijen bij een geschil hebben vaak een gezamenlijke toekomst. Communicatie is daarin essentieel. Lukt dat niet, dan biedt in veel gevallen een procedure de oplossing.
Gerben Barendregt
Advocaat, Partner
Bel Gerben Barendregt