Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving

Franchiserecht

Is mijn franchiseformule en overeenkomst toekomstproof?

Nederland telt zo'n 750 franchiseformules - detailhandel, horeca en dienstverleners - met 30.000 franchisezaken en 280.000 werknemers die tezamen goed zijn voor een jaaromzet van 31 miljard euro.

De franchisesector draait goed en groeit. Desondanks achtte de wetgever het noodzakelijk om franchise wettelijk te reguleren. Een goede lobby vanuit franchisenemers-land heeft geleid tot een poging van minister Kamp om via zelfregulering een oplossing te creëren voor gesignaleerde knelpunten. Als gevolg hiervan is de ‘Nederlandse Franchise Code’ (NFC) opgesteld, die (vooralsnog) weinig tot niet wordt toegepast. Aanleiding voor minister Kamp om een wetsvoorstel tot wettelijke verankering van de NFC ter consultatie voor te leggen.

De franchisespecialisten van La Gro Geelkerken hebben ook zo hun gedachtes over het wetsvoorstel en houden u uiteraard op de hoogte. Daarnaast adviseren wij u graag over uw (standaard) franchiseovereenkomst en andere aangelegenheden waar franchisegevers en franchisenemers tegenaan lopen. Vanuit dit oogpunt publiceren wij regelmatig artikelen voor het vakblad Franchise+. La Gro Geelkerken Advocaten is een geassocieerd lid van de belangenorganisatie Nederlandse Franchise Vereniging (NFV).

De Nederlandse Franchisecode
Wetsvoorstel en consultatie
Europese erecode
Nederlandse Franchise Vereniging

 

Neem contact op met

mr. P.J.B. (Pieter) van Deurzen

Focusteam Franchiserecht

070-7900 131 / 06-28625347

Actueel

18 februari 2021 | Actueel

5 dingen waar u aan moet denken bij het oprichten van een start-up

Een bedrijf starten is leuk, maar ook spannend. Er komt van alles op u af en u moet veel regelen. Waar begint u? En wat moet u zeker niet vergeten om uit te zoeken? De advocaten van La Gro Geelkerken Advocaten helpen u op weg.

Lees meer
29 juni 2021 | Workshop

Webinar Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Op dinsdag 29 juni organiseert La Gro Geelkerken een webinar aanbestedingsrecht. Tijdens dit webinar bespreken onze specialisten de laatste actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht, in het bijzonder omtrent rechtsbescherming. Wat zijn de rechten van inschrijvers als zij het niet eens zijn met de gang van zaken in een aanbestedingsprocedure? Wat zijn de verantwoordelijkheden van de aanbestedende dienst? Er wordt onder andere stilgestaan bij het voorstel van staatssecretaris Keijzer voor het verbeteren van rechtsbescherming bij aanbesteden. Ook wordt ingegaan op diverse recente uitspraken omtrent rechtsbescherming en de betekenis daarvan voor uw organisatie.

Lees meer

“Franchise is het vinden van evenwicht: elkaar de ruimte geven zodat de franchisenemer succesvol kan ondernemen en de franchisegever zich kan wijden aan het versterken van de formule. ”

Pieter van Deurzen, specialist Franchiserecht

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Opstellen franchiseovereenkomst
Gaat u een franchiserelatie aan, dan kunnen wij daarvoor een duidelijke en rechtsgeldige franchiseovereenkomst opstellen en/of aanpassen indien nieuwe wetgeving of bijstelling van de formule daartoe aanleiding geeft.
2
Advies
Ons franchiseteam heeft gedegen en specialistische kennis op rechtsgebieden waarmee iedere franchiseformule in aanraking komt. Of het nu de franchiseovereenkomst betreft, het huurcontract voor de vestiging, ondernemings-/vennootschapsrechtelijke aangelegenheden, arbeidsrecht of vraagstukken omtrent intellectuele eigendom, voor elk specialisme hebben wij de juiste persoon in huis die franchisegevers en -nemers terzake kan adviseren.
3
Beoordeling franchiseovereenkomst
Wij beoordelen uw (standaard) franchiseovereenkomst en vergelijken dit met het concept wetsvoorstel en de NFC. Hoe verhoudt uw contract zich tot de mogelijk nieuwe wet en de wensen vanuit de praktijk? We adviseren u welke wijze aanpassingen nodig zijn en wanneer en hoe eventuele wijzigingen geïmplementeerd kunnen worden.
4
Gedegen wet- en regelgeving
Ons team denkt niet alleen graag mee met onze cliënten; franchisegevers en -nemers maar ook met de wetgever om tot goede, op de praktijkgerichte en werkbare wetgeving te komen. In een uitgebreid en doorwrocht document heeft Jan Spanjaard zijn gedachtes en bedenkingen bij het concept wetsvoorstel beargumenteerd, onderbouwd en nader toegelicht op papier gezet en als consultatiedocument ingediend.
Consultatiedocument