16 november 2023

Het belang van de herplaatsingsverplichting

We bespreken in deze aflevering o.a. kort het wetsvoorstel beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. Daarnaast behandelen we een uitspraak waaruit volgt hoe belangrijk de herplaatsingsverplichting is bij ontslag.