17 november 2022

Het concurrentiebeding een papieren tijger?

Het CBS heeft de arbeidsmarktcijfers van Q3 2022 gepubliceerd: de krapte op de arbeidsmarkt houdt aan. Werkgevers hebben personeel nodig; personeel stapt sneller over. Dat leidt tot veel vragen en procedures over het concurrentiebeding. In deze podcast bespreken we een recente uitspraak over het concurrentiebeding waaruit blijkt dat het concurrentiebeding geen papieren tijger is!