04 augustus 2021

Het concurrentiebeding

In Nederland hebben circa 3 miljoen werknemers een concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst. Betekent dat dat zij in geen enkel geval bij de concurrent in dienst kunnen treden? In deze podcast bespreken we de vereisten voor een rechtsgeldig concurrentiebeding en de mogelijkheden tot vernietiging van het concurrentiebeding.

Stel een vraag over de podcast