23 februari 2023

Niet-melden nevenwerkzaamheden: onder oude en nieuwe wetgeving

In deze aflevering bespreken we een uitspraak over een werknemer die zijn omvangrijke nevenwerkzaamheden jarenlang niet had gemeld bij zijn werkgever. Deze zaak speelde vóór de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: zou de uitkomst anders zijn geweest als het ná de invoering had plaatsgevonden? Ook bespreken we de eerste uitspraak over de uitzondering op het verbod op studiekostenbedingen bij beroepskwalificaties.

Bel: 0172-503 250