25 mei 2023

Schadevergoeding wegens nevenwerk tijdens ziekte

In deze aflevering bespreken we een uitspraak over een werknemer die in strijd met zijn nevenwerkzaamhedenbeding bij drie verschillende partijen werkzaam was, in totaal voor 76 uur per week. Bij de eerste werkgever meldde hij zich ziek. Hij wordt niet alleen op staande voet ontslagen, maar de werkgever vordert ook ontbinding en een schadevergoeding ter hoogte van het betaalde loon tijdens ziekte. Welke mogelijkheden biedt deze uitspraak voor de praktijk?

Bel: 0172-503 250