05 mei 2022

Wat is belangrijk in de zin van artikel 25 WOR?

Een belangrijk onderdeel van medezeggenschap is het adviesrecht van de OR. De ondernemer moet de OR over ‘belangrijke’ besluiten om advies vragen. Wanneer is een besluit belangrijk? We bespreken het in deze podcast.