03 maart 2020

Heeft uw bedrijf last van het corona-virus? Denk aan werktijdverkorting en deeltijd-WW voor uw personeel!

Nederlandse bedrijven beginnen de gevolgen van het corona-virus te voelen. De afgelopen dagen hebben steeds meer bedrijven een beroep gedaan op werktijdverkorting en het aanvragen van deeltijd-WW voor hun personeel.

Werktijdverkorting en WW-uitkering aanvragen

In bijzondere situaties kunt u uw personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld na een brand, overstroming of uitbraak van een epidemie, zoals het corona-virus. U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

Stap 1: aanvragen vergunning werktijdverkorting

Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). U moet in ieder geval voldoen aan de voorwaarden:

  • uw bedrijf is getroffen door de gevolgen van - in dit geval - het corona-virus;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk.

De vergunning geldt 6 weken, maar kan worden verlengd tot maximaal 24 weken.

Stap 2: WW-uitkering voor personeel aanvragen

U meldt zich direct na de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting bij het UWV. Na afloop de vergunningsperiode kunt u een deeltijd WW-uitkering voor uw personeel aanvragen bij UWV. Voldoen uw werknemers aan de eisen van de Werkloosheidswet? UWV vergoedt achteraf dan 75% of 70% van de loonkosten over de uren dat ze niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor u een vergunning heeft. Het UWV maakt de WW-uitkeringen aan de werkgever over. Uw werknemers blijven bij u in dienst. De werkgever ontvangt echter wel met terugwerkende kracht compensatie voor 75% of 70% van de loonkosten en zal deze dus wel moeten voorfinancieren.

Meer informatie

Wit u meer weten over de mogelijkheden van werktijdverkorting en deeltijd-WW? Neemt u dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

16 juni 2022

De klachtplicht in het arbeidsrecht

Stel, een werkgever betaalt een onjuist aantal overuren uit. Op grond van de klachtplicht moet de werknemer daarover tijdig klagen. Doet hij dat niet, vervalt zijn aanspraak op uitbetaling van die overuren. De klachtplicht werd in het arbeidsrecht zelden toegepast. Recent heeft het hof Amsterdam hier een uitspraak over gedaan. In deze podcast bespreken we wanneer een beroep op de klachtplicht in het arbeidsrecht kan slagen.
Bel: 0172-503250