28 oktober 2019

Na 45 jaar met pensioen?

Voor het eerst krijgen werknemers in Nederland het recht om te stoppen met werken na 45 dienstjaren.

De vakbonden en werkgevers in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg-sector zijn op 10 oktober 2019 tot een akkoord gekomen over de nieuwe cao voor de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (cao VVT). De betrokken vakbonden moeten het resultaat nu nog voorleggen aan hun achterban.

In het akkoord staat dat werknemers in deze sector - na inwerkingtreding van de nieuwe cao - na 45 dienstjaren met pensioen mogen. Voor het bepalen van het aantal dienstjaren geldt dat alle dienstjaren uit de hele zorgsector mogen worden meegerekend. De werknemers moeten wel zelf kunnen aantonen dat ze 45 jaar deze sector werkzaam zijn (bijvoorbeeld met behulp van oude arbeidsovereenkomsten).

In de cao is ook opgenomen dat werknemers de mogelijkheid moeten krijgen om minder uren te werken en meer zeggenschap te krijgen over hun eigen loopbaan. In het kader van deze zeggenschap krijgen werknemers het recht om enkel hun contracturen in te laten roosteren. Volgens de vakbonden moet er een einde komen aan de doorgeslagen flexibilisering van arbeid binnen de sector. De cao-partijen hebben als doel om werknemers die structureel meer uren werken een vaste arbeidsovereenkomst aan te bieden. Het streven is dat 90 procent van de werknemers in de sector een vaste arbeidsovereenkomst zal hebben.

Afgelopen maand had de gehandicaptenzorg een primeur met het recht op onbereikbaarheid. Werknemers in de gehandicaptenzorg mogen namelijk met hun nieuwe cao buiten werktijd telefoontjes van de baas wegdrukken zonder angst voor consequenties. Dit recht is ook opgenomen in de nieuwe cao voor de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg.

Contact

Heeft u vragen over het arbeidsrecht in de zorgbranche? Neem contact op met een van de arbeidsrechten specialisten.

22 februari 2024

Wanneer kun je als werkgever schade op de werknemer verhalen?

In de newsflash bespreken we de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen over het concurrentiebeding en een aantal actuele uitspraken. De uitspraak van de week gaat over een werkgever die maar liefst 127 miljoen dollar aan schadevergoeding op de werknemer probeerde te verhalen. Welke lat geldt voor het verhalen van schade op de werknemer? En welke tips hebben wij voor werkgevers?
Bel: 0172-503 250