Jan Baas

Jan is sinds 1997 advocaat en sinds 2021 verbonden aan La Gro Geelkerken Advocaten. Hij voert een brede commerciële advies- en procespraktijk. Zijn zaken spelen zich af op het snijvlak van privaatrecht en publiekrecht, met als focusgebieden bescherming van persoonsgegevens (privacy), bestuursrecht en omgevingsrecht, schaarse vergunningen en commerciële contracten.

Specialisaties

 • Privacyrecht en bescherming van persoonsgegevens
 • Bestuursrecht en omgevingsrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2008, VMA/Grotius Specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht
 • 2004, Grotius Specialisatieopleiding Onroerend Goed (cum laude)
 • 1996, Rijksuniversiteit Groningen (Rechtsgeleerdheid)
 • Lid van de Commissie Bestuursrecht van de Haagse orde van advocaten
 • Lid van de Vereniging Privacy Recht en de Vereniging Privacyrecht Advocaten
 • Lid van de Vereniging voor Milieurecht
 • Docent en spreker op seminars en congressen
 • Verzorgt voor het Instituut voor Juridische Opleidingen (www.ivjo.nl) en verschillende andere opleidingsinstituten cursussen op het gebied van privacyrecht en bescherming van persoonsgegevens.
 • Verzorgt voor VNG Academie de cursus Privacyrecht en bescherming van persoonsgegevens voor overheden en de cursus AVG in de Praktijk.

Recente dossiers

 • Op het gebied van privacy en gegevensbescherming: begeleiding van ondernemingen en andere organisaties bij compliance met de AVG en andere privacywetgeving, door trainingen, workshops, quickscans, inventarisaties en het opstellen van documenten zoals protocollen rond de meldplicht datalekken, (privacy)beleidsdocumenten, verwerkingsregisters en data protection impact assessments; Veelvuldige advisering over, en begeleiding bij, de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, o.a. bij de introductie van nieuwe diensten en producten, datalekken en beveiligingsinbreuken, uitoefening van rechten betrokkenen. Het opstellen en beoordelen van privacyverklaringen, verwerkersovereenkomsten, convenanten en commerciële contracten waarbij de verwerking van persoonsgegevens een rol speelt; Compliance checks en due diligence onderzoeken op het gebied van persoonsgegevens; Begeleiding van ondernemingen bij controlebezoeken en handhavingstrajecten van de Autoriteit Persoonsgegevens; Civiel- en bestuursrechtelijke procedures waarin het privacyrecht en/of data een rol spelen.
 • Op het gebied van bestuurs- en omgevingsrecht: begeleiden vergunningstrajecten en gerelateerde procedures over (schaarse) vergunningen, zoals ten aanzien van speelautomatenhal- en gamehalvergunningen; Beroeps- en bezwaarprocedures over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen; Civielrechtelijke procedures op het grensvlak van bestuurs- en privaatrecht, zowel voor overheden als voor ondernemingen; Advisering en bijstaan in rechte van overheden ten aanzien van o.a. de Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen, schaarse vergunningen, APV en bijzondere wetten.
 • Overige praktijk: opstellen en beoordelen van, en onderhandelen over, commerciële contracten; commerciële samenwerkingen, data en ICT; het voeren van civielrechtelijke procedures.

Publicaties van Jan Baas

 • Noot bij Rechtbank Rotterdam 19 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2306, JBP 2021/84;
 • Noot bij Rechtbank Noord-Nederland 1 maart 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:738, JBP 2021/81;
 • Noot bij Conseil d’État (Frankrijk) 27 maart 2020, Google/ CNIL, JBP 2020/97;
 • Noot bij vier uitspraken Afdeling Bestuursrechtspraak 1 april 2020, JBP 2020, 56-59
 • (met Rens Groen);
 • Noot bij HvJ EU 24 september 2019, C-507/17, Google/ CNIL, JBP 2020/2;
 • Noot bij HvJ EU 24 september 2019, C-136/17, GC e.a./ CNIL, JBP 2020/3;
 • Noot bij HvJ EU 29 juli 2019, C-40/17, Fashion ID, JBP 2019/99;
 • Noot bij Voorzieningenrechter Amsterdam 15 november 2018, Stichting Museumjaarkaart, JBP 2019/1;
 • Noot bij HvJ EU 4 mei 2017, C-13/16, Rigas satiksme, JBP 2017/40;
 • Noot bij HvJ EU 19 oktober 2019, C-582/14, Breyer, JBP 2016/82; 2015;
 • Noot bij HvJ EU 1 oktober 2015, C-230/14, Weltimmo, JBP 2015/125;
 • Noot bij HvJ EU 16 april 2015, C-446, 447 448 en 449/12, Willems e.a./ burgemeesters, JBP 2015/77 (met David Mulder);
 • (Cyber)security - een passend beveiligingsniveau, De Bedrijfsjurist 2015 nr. 2. 2014;
 • (Cyber)security en compliance - een passend beveiligingsniveau, Tijdschrift voor Compliance 2014/5;
 • Informatie- en meldplichten bij datalekken en beveiligingsinbreuken, Privacy & Informatie nr. 6, 2012 (met Marjolein van Rest).
Contactgegevens
Mr. J.A.N. (Jan) Baas

Specialist Privacy en gegevensbescherming (AVG) & Overheid

De AVG is niet bedoeld om organisaties het werken onmogelijk te maken.
Jan Baas
Advocaat, Partner
Bel: 0172-503250