Jan Baas

Jan is sinds 1997 advocaat en sinds 2021 verbonden aan La Gro Geelkerken Advocaten. Hij voert een brede commerciële advies- en procespraktijk. Zijn zaken spelen zich af op het snijvlak van privaatrecht en publiekrecht, met als focusgebieden bescherming van persoonsgegevens (privacy), bestuursrecht en omgevingsrecht, schaarse vergunningen en commerciële contracten.

Specialisaties

 • Privacyrecht en bescherming van persoonsgegevens
 • Bestuursrecht en omgevingsrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2008, VMA/Grotius Specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht
 • 2004, Grotius Specialisatieopleiding Onroerend Goed (cum laude)
 • 1996, Rijksuniversiteit Groningen (Rechtsgeleerdheid)
 • Lid van de Commissie Bestuursrecht van de Haagse orde van advocaten
 • Lid van de Vereniging Privacy Recht en de Vereniging Privacyrecht Advocaten
 • Lid van de Vereniging voor Milieurecht
 • Docent en spreker op seminars en congressen
 • Verzorgt voor het Instituut voor Juridische Opleidingen (www.ivjo.nl) en verschillende andere opleidingsinstituten cursussen op het gebied van privacyrecht en bescherming van persoonsgegevens.
 • Verzorgt voor VNG Academie de cursus Privacyrecht en bescherming van persoonsgegevens voor overheden en de cursus AVG in de Praktijk.

Recente dossiers

 • Op het gebied van privacy en gegevensbescherming: begeleiding van ondernemingen en andere organisaties bij compliance met de AVG en andere privacywetgeving, door trainingen, workshops, quickscans, inventarisaties en het opstellen van documenten zoals protocollen rond de meldplicht datalekken, (privacy)beleidsdocumenten, verwerkingsregisters en data protection impact assessments; Veelvuldige advisering over, en begeleiding bij, de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, o.a. bij de introductie van nieuwe diensten en producten, datalekken en beveiligingsinbreuken, uitoefening van rechten betrokkenen. Het opstellen en beoordelen van privacyverklaringen, verwerkersovereenkomsten, convenanten en commerciële contracten waarbij de verwerking van persoonsgegevens een rol speelt; Compliance checks en due diligence onderzoeken op het gebied van persoonsgegevens; Begeleiding van ondernemingen bij controlebezoeken en handhavingstrajecten van de Autoriteit Persoonsgegevens; Civiel- en bestuursrechtelijke procedures waarin het privacyrecht en/of data een rol spelen.
 • Op het gebied van bestuurs- en omgevingsrecht: begeleiden vergunningstrajecten en gerelateerde procedures over (schaarse) vergunningen, zoals ten aanzien van speelautomatenhal- en gamehalvergunningen; Beroeps- en bezwaarprocedures over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen; Civielrechtelijke procedures op het grensvlak van bestuurs- en privaatrecht, zowel voor overheden als voor ondernemingen; Advisering en bijstaan in rechte van overheden ten aanzien van o.a. de Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen, schaarse vergunningen, APV en bijzondere wetten.
 • Overige praktijk: opstellen en beoordelen van, en onderhandelen over, commerciële contracten; commerciële samenwerkingen, data en ICT; het voeren van civielrechtelijke procedures.

Publicaties van Jan Baas

 • Blog Zaak OT: een streep door de contextuele benadering van bijzondere persoonsgegevens? 
 • Noot bij HvJ EU 1 augustus 2022, C-183/22, OT/ Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, JBP 2023/ 41; 
 • Noot bij Rechtbank Amsterdam 22 september 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5565, KNLTB/ Autoriteit Persoonsgegevens, JBP 2022/147;
 • Noot bij HvJ EU 24 februari 2022, C-175/20, 'SS' SIA/ Valsts ieņēmumu dienests, JBP 2023/41;
 • Noot bij Rechtbank Rotterdam 19 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2306, JBP 2021/84;
 • Noot bij Rechtbank Noord-Nederland 1 maart 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:738, JBP 2021/81;
 • Noot bij Conseil d’État (Frankrijk) 27 maart 2020, Google/ CNIL, JBP 2020/97;
 • Noot bij vier uitspraken Afdeling Bestuursrechtspraak 1 april 2020, JBP 2020, 56-59
 • (met Rens Groen);
 • Noot bij HvJ EU 24 september 2019, C-507/17, Google/ CNIL, JBP 2020/2;
 • Noot bij HvJ EU 24 september 2019, C-136/17, GC e.a./ CNIL, JBP 2020/3;
 • Noot bij HvJ EU 29 juli 2019, C-40/17, Fashion ID, JBP 2019/99;
 • Noot bij Voorzieningenrechter Amsterdam 15 november 2018, Stichting Museumjaarkaart, JBP 2019/1;
 • Noot bij HvJ EU 4 mei 2017, C-13/16, Rigas satiksme, JBP 2017/40;
 • Noot bij HvJ EU 19 oktober 2019, C-582/14, Breyer, JBP 2016/82; 2015;
 • Noot bij HvJ EU 1 oktober 2015, C-230/14, Weltimmo, JBP 2015/125;
 • Noot bij HvJ EU 16 april 2015, C-446, 447 448 en 449/12, Willems e.a./ burgemeesters, JBP 2015/77 (met David Mulder);
 • (Cyber)security - een passend beveiligingsniveau, De Bedrijfsjurist 2015 nr. 2. 2014;
 • (Cyber)security en compliance - een passend beveiligingsniveau, Tijdschrift voor Compliance 2014/5;
 • Informatie- en meldplichten bij datalekken en beveiligingsinbreuken, Privacy & Informatie nr. 6, 2012 (met Marjolein van Rest).
Contactgegevens
Mr. J.A.N. (Jan) Baas

Specialist Privacy en gegevensbescherming (AVG) & Overheid

De AVG is niet bedoeld om organisaties het werken onmogelijk te maken.
Jan Baas
Advocaat, Partner

Artikelen van Jan Baas

30 oktober 2023
X vs. Criteo: Contracteren is zilver, controleren is goud!
Heeft u ooit opgemerkt dat u na het bekijken van een vakantievlucht of de laatste gadgets op een website, op een andere site plotseling een advertentie voor datzelfde product ziet? Dit is geen magie, maar het resultaat van de activiteiten van bedrijven zoals Criteo, die uw online gedrag volgen om gerichte advertenties aan te bieden.
Jan Baas 2
Jan Baas
Advocaat
18 september 2023
Zaak OT: Een streep door de contextuele benadering van bijzondere persoonsgegevens?
De AVG stelt verzwaarde eisen aan de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over gezondheid, ras of seksuele gerichtheid, zie in het bijzonder artikel 9 AVG. Soms kan een dergelijk gegeven indirect uit andere gegevens worden afgeleid. Als bijvoorbeeld iemand met een bril wordt afgebeeld op een foto, zou hieruit indirect iets kunnen worden afgeleid over zijn gezondheid. Moet een foto van iemand met een bril, nu immer als een bijzonder persoonsgegeven worden gezien?
Jan Baas 2
Jan Baas
Advocaat
18 september 2023
Exploitatievergunning coffeeshop schaarse vergunning!
De toestemming voor een coffeeshop is juridisch een raar beestje. Een gemeente mag geen vergunning geven voor de verkoop van softdrugs, want die verkoop is eigenlijk verboden en wordt louter "gedoogd". Wel kunnen gemeenten (strikt gezien is het de burgemeester die deze vergunning verleent) exploitatievergunningen verlenen voor de horeca-activiteiten in de coffeeshop. Ten aanzien van de verkoop van softdrugs worden gedoogverklaringen afgegeven.
Jan Baas 2
Jan Baas
Advocaat
07 juli 2022
Informatieverzoeken: noviteiten in de Wet open overheid
In het recht betekent gelijk hebben, niet ook altijd gelijk krijgen. Om gelijk te krijgen is het belangrijk om bewijs te kunnen leveren. Dat bewijs is soms echter in handen van een derde. Het recht biedt zekere mogelijkheden om informatie die zich onder derden bevindt, op te eisen. In de Wet open overheid (Woo), die op 1 mei 2022 in werking is getreden, zijn op dit vlak enige belangrijke noviteiten te vinden. Deze zijn zowel van belang voor partijen die informatie willen verzamelen, als voor overheden, die met nieuwe verzoeken onder de Woo geconfronteerd worden.
Jan Baas 2
Jan Baas
Advocaat
02 september 2021
Schaarse marktkraamvergunningen in Nijmegen
In dit blogbericht signaleren we een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over toepassing van de Dienstenrichtlijn en schaarse vergunningen.
Jan Baas 2
Jan Baas
Advocaat
Bel Jan Baas