Joran Tromp

Sinds 2015 is Joran Tromp werkzaam bij La Gro Geelkerken Advocaten en zij is in als advocaat beëdigd. Joran Tromp is werkzaam in de vastgoedpraktijk en adviseert en procedeert veelvuldig over huurrechtelijke kwesties, zowel op het gebied van woonruimte als bedrijfsruimte. Daarnaast houdt zij zich bezig met civiel vastgoed in brede zin. Joran Tromp treedt op voor overheden, woningcorporaties, vastgoedbeleggers- en beheerders, projectontwikkelaars en retailers.

Specialisaties

 • Eigendom, erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, burenrecht, opstalrecht, verjaring, koop en levering 
 • Erfpacht 
 • Projectontwikkeling 
 • Huurrecht (woonruimte / bedrijfsruimte)
 • Bestuursrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten 

 • 2015, Master Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden 
 • 2015, Master Civiel Recht, Universiteit Leiden 
 • 2012, Rechtsgeleerdheid Bachelor, Universiteit Leiden 
 • Bestuurslid van De Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden (2018 – 2020) 
 • Lid van de lustrumcommissie van De Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden (2017-2018) 
 • Lid van de Vereniging van jonge onroerend goed juristen (VJOJ)  
 • 2021, Grotius Academie specialisatieopleiding, Onroerend goed (cum laude) 

Recente dossiers

 • Adviseren en procederen op het gebied van koop van onroerende zaken, erfdienstbaarheden, erfpacht, verjaring en burenrecht; 
 • Begeleiden van huurders en verhuurders bij huurgeschillen en het opstellen en beëindigen van huurovereenkomsten; 
Contactgegevens
Mr. J. (Joran) Tromp

Specialist Vastgoedrecht & Huurrecht

Artikelen van Joran Tromp

03 april 2023
Bestemmingsplan en gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden door gemeenten. De mogelijkheden zijn ruimer dan gedacht.
Mag een gemeente gebruik maken van haar privaatrechtelijke eigenaarsbevoegdheden om een planologisch toegelaten woonark uit openbaar vaarwater te verwijderen? Voor die kwestie stond de gemeente Kaag en Braassem. Hans Turenhout en Joran Tromp van LGGA stonden de gemeente bij in de procedure bij de rechtbank en het hof. Martijn Scheltema van Pels Rijcken stond de gemeente bij in de cassatieprocedure bij de Hoge Raad.
Hans Turenhout
Hans Turenhout
Advocaat
11 januari 2022
Huurkorting in coronatijd: de Hoge Raad schept duidelijkheid
In een prejudiciële procedure heeft de Hoge Raad in zijn uitspraak van 24 december 2021 antwoord gegeven op de vraag of de coronapandemie en haar gevolgen moeten leiden tot huurprijsvermindering.
Joran Tromp
Joran Tromp
Advocaat
03 juni 2021
Pijn bij (ver)huurders van horeca wordt in tijden van corona eerlijker verdeeld
De coronacrisis raakt ons allemaal, zo ook de horecabranche die hard wordt getroffen vanwege de van overheidswege opgelegde (gedeeltelijke) sluiting. Veel verhuurders en huurders van horeca bedrijfsruimte treden daarom tegenwoordig met elkaar in overleg om nadere huurprijsafspraken te maken. Inmiddels is er steeds meer rechtspraak bekend van gevallen waarin zij niet zonder rechterlijke tussenkomst tot een vergelijk konden komen. Opvallend is in dat kader een kort geding uitspraak van de rechtbank Gelderland van 2 februari 2021 waarin de kantonrechter in kort geding voor het eerst bij de bepaling van de hoogte van de huuropschorting de TVL heeft meegewogen.
Joran Tromp
Joran Tromp
Advocaat
16 april 2020
Spoedwet maakt verlengen van tijdelijke huurovereenkomsten in tijden van coronacrisis mogelijk
Verhuurders kunnen met de komst van de Wet Doorstroming Huurmarkt die per 1 juli 2016 in werking is getreden woonruimte tijdelijk verhuren zonder dat de huurder huurbescherming geniet. Voor zelfstandige woonruimte kan een huurovereenkomst voor maximaal 2 jaar worden gesloten. Onzelfstandige woonruimte kan voor een periode van maximaal 5 jaar worden verhuurd. De op 6 april 2020 gepubliceerde spoedwet “Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten” maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om tijdelijke huurovereenkomsten voor een korte periode te verlengen.
Joran Tromp
Joran Tromp
Advocaat
03 februari 2017
Het risico van de vennootschap onder firma: persoonlijke aansprakelijkheid
Veel ondernemers (rechtspersonen of natuurlijke personen) die een samenwerkingsverband willen aangaan, kiezen ervoor om hun bedrijf te gieten in een vennootschap onder firma (afgekort: v.o.f.). Dit heeft onder andere als voordeel dat voor de oprichting geen minimumkapitaal is vereist. De (onderlinge) afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst en het bedrijf gaat van start. Een bedrijfsruimte wordt gehuurd en gereedschap en voorraad worden aangeschaft. Na een tijdje blijkt het bedrijf niet zo goed te gaan als men hoopte. Er ontstaat een huurschuld en vele rekeningen blijven onbetaald. De deurwaarder meldt zich.
Joran Tromp
Joran Tromp
Advocaat
Bel Joran Tromp