Top 3 gezochte pagina's

Contact

 • Bel 0172 503 250
 • Routebeschrijving

mr. J.A.N. (Jan) Baas

Specialisaties

 • Privacyrecht en bescherming van persoonsgegevens
 • Bestuursrecht en omgevingsrecht

Opleiding

 • 2008, VMA/Grotius Specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht
 • 2004, Grotius Specialisatieopleiding Onroerend Goed (cum laude)
 • 1996, Rijksuniversiteit Groningen (Rechtsgeleerdheid)

Werkgebieden en recente ervaring

 • Jan voert een brede commerciële advies- en procespraktijk. Zijn zaken spelen zich af op het snijvlak van privaatrecht en publiekrecht. Focusgebieden zijn bescherming van persoonsgegevens (privacy), bestuursrecht, omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening), schadevergoeding en commerciële contracten.

Nevenactiviteiten:

 • Lid van de Commissie Bestuursrecht van de Haagse orde van advocaten
 • Lid van de Vereniging Privacy Recht en de Vereniging Privacyrecht Advocaten
 • Lid van de Vereniging voor Milieurecht
 • Docent en spreker op seminars en congressen
 • Verzorgt voor het Instituut voor Juridische Opleidingen (www.ivjo.nl) en verschillende andere opleidingsinstituten cursussen op het gebied van privacyrecht en bescherming van persoonsgegevens.
 • Verzorgt voor VNG Academie de cursus Privacyrecht en bescherming van persoonsgegevens voor overheden en de cursus AVG in de Praktijk.

Publicaties:

 • Noot bij Conseil d’État (Frankrijk) 27 maart 2020, Google/ CNIL, JBP 2020/97;
 • Noot bij vier uitspraken Afdeling Bestuursrechtspraak 1 april 2020, JBP 2020, 56-59
 • (met Rens Groen);
 • Noot bij HvJ EU 24 september 2019, C-507/17, Google/ CNIL, JBP 2020/2;
 • Noot bij HvJ EU 24 september 2019, C-136/17, GC e.a./ CNIL, JBP 2020/3;
 • Noot bij HvJ EU 29 juli 2019, C-40/17, Fashion ID, JBP 2019/99;
 • Noot bij Voorzieningenrechter Amsterdam 15 november 2018, Stichting Museumjaarkaart, JBP 2019/1;
 • Noot bij HvJ EU 4 mei 2017, C-13/16, Rigas satiksme, JBP 2017/40;
 • Noot bij HvJ EU 19 oktober 2019, C-582/14, Breyer, JBP 2016/82; 2015;
 • Noot bij HvJ EU 1 oktober 2015, C-230/14, Weltimmo, JBP 2015/125;
 • Noot bij HvJ EU 16 april 2015, C-446, 447 448 en 449/12, Willems e.a./ burgemeesters, JBP 2015/77 (met David Mulder);
 • (Cyber)security - een passend beveiligingsniveau, De Bedrijfsjurist 2015 nr. 2. 2014;
 • (Cyber)security en compliance - een passend beveiligingsniveau, Tijdschrift voor Compliance 2014/5;
 • Informatie- en meldplichten bij datalekken en beveiligingsinbreuken, Privacy & Informatie nr. 6, 2012 (met Marjolein van Rest).

mr. J.A.N. (Jan) Baas

Advocaat sinds: 1997

Partner