Intellectuele eigendom en ICT

Als ondernemer wilt u de eigenheid van uw producten en diensten goed beschermen. La Gro Geelkerken heeft specialisten op het gebied van auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, modellenrecht, octrooirechten (patenten), domeinnamen, gestolen bedrijfsgegevens en namaakproducten. Onze advocaten intellectuele eigendom (IE) en ICT helpen ook om de door u ontwikkelde software te beschermen, bijvoorbeeld door het sluiten van een SaaS-overeenkomst of een ander softwarecontract.

Onze aanpak  

In ons team intellectuele eigendom en ICT werken diverse experts met gedegen en specialistische kennis van rechtsgebieden rondom IE en ICT. Zij weten uw positie in het juiste juridische kader te plaatsen. U kunt bij ons terecht voor juridisch advies, ondersteuning of procesvoering over het beschermen en handhaven van intellectuele eigendomsrechten en de bescherming van knowhow en bedrijfsgeheimen. Wij werken voor middelgrote tot grote ondernemingen en lokale, regionale en landelijke overheden en zijn actief in uiteenlopende branches. 

Uw specialist
Benjamin Niemeijer

Specialist Intellectuele eigendom en ICT & Privacy en gegevensbescherming (AVG) & Commerciële contracten en commercial litigation

Hiervoor kunt u bij ons terecht

  • Intellectueel eigendom

  • Inbreukprocedures

  • Nieuwe technologieën

  • Bedrijfsgeheimen

  • Life Sciences & Health

  • IT-contracten

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een breed scala aan rechten die intellectuele creaties beschermen, zoals merkenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en octrooirecht. Met intellectuele creaties worden onder andere foto’s, kunst, teksten, design, software, handelsnamen, merken en (technologische) uitvindingen bedoeld. Derden mogen uw creaties niet gebruiken, tenzij u hier toestemming voor geeft. Welk intellectueel eigendomsrecht geschikt is voor de bescherming van uw creatie is afhankelijk van de creatie en de gewenste bescherming.  

Legt u IE-rechten goed vast, dan verstevigt u uw marktpositie en imago. Bovendien biedt het kansen voor productontwikkeling en -innovatie en beschermt u uw merk, product of innovatie tegen inbreuk. Wij adviseren u graag over de te nemen stappen.  

Hoe populairder het merk of product, hoe groter de kans op namaak. In veel gevallen heeft het vastleggen van IE-rechten een afschrikkende werking en zijn derden minder snel geneigd producten op de markt te brengen die te veel op uw producten lijken.  

Mocht toch inbreuk worden gemaakt, dan helpen wij u met het opstellen van een heldere sommatiebrief. Indien nodig starten wij een procedure waarin betaling van een schadevergoeding en proceskosten wordt gevorderd.  

Continu worden nieuwe technologieën en digitale producten ontwikkeld, zoals KI (kunstmatige intelligentie) en blockchain. Dit leidt tot uiteenlopende juridische vraagstukken, zoals auteursrecht, patenten, bedrijfsgeheimen en privacy en gegevensbescherming 

Blockchain 

Blockchain technologie wordt door velen bestempeld als de grootste innovatie sinds het internet. Grote namen zoals Bill Gates en Elon Musk hebben hun vertrouwen geuit in de meerwaarde van blockchain technologie. Blockchain technologie heeft invloed op veel verschillende industrieën. De blockchain zorgt voor innovatie en kansen, maar het heeft ook een disruptieve werking. Bestaande systemen kunnen worden aangetast door de blockchain technologie, zoals het betalingsverkeer dat tot nu toe nog veel via banken verloopt. Duidelijk is dat blockchain technologie niet alleen theoretische oplossingen en verbeteringen biedt voor bestaande problemen en systemen, maar praktisch veel mogelijkheden heeft.  

Wij hebben ruime ervaring met deze juridische vraagstukken en helpen u weloverwogen keuzes te maken omtrent ICT projecten en technische innovaties. Indien nodig werken wij in multidisciplinaire teams samen met specialisten uit andere rechtsgebieden.   

Bedrijfsgeheimen spelen een belangrijke rol in de dagelijkse gang van zaken in een bedrijf en bij de bescherming van kennisuitwisseling tussen bedrijven. Desondanks is het niet vanzelfsprekend dat informatie binnen elke onderneming goed is beschermd. Wacht niet tot het te laat is. Breng goed in kaart welke informatie u als bedrijfsgeheim wilt beschermen, bestempel deze als zodanig en neem redelijke maatregelen om deze informatie geheim te houden. 

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) omschrijft wat een bedrijfsgeheim is, hoe deze beschermd kan worden en welke wettelijke middelen kunnen worden ingezet om op te treden tegen inbreuk op het bedrijfsgeheim. Wij helpen u om uw bedrijfsgeheimen correct vast te leggen, brengen in kaart of sprake is van inbreuk op het bedrijfsgeheim en maken concreet welke stappen u kunt nemen om uw bedrijfsgeheim te beschermen of inbreuk aan te pakken.  

Zorgaanbieders zetten zich dagelijks in om goede zorg te leveren. Zorginnovaties, geneesmiddelen en innovatieve hulpmiddelen zijn tegenwoordig onmisbaar in medische behandelingen, langdurige verpleging, verzorging en zelfdiagnostiek. De ontwikkeling en toepassing van zorginnovaties en ontwikkeling van medicatie brengen grote juridische uitdagingen met zich mee.  

Wij begrijpen deze uitdagingen als geen ander en ondersteunen zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en professionals in de farmaceutische en medische technologie industrie op diverse gebieden rondom het gezondheidsrecht. Indien nodig werken we in multidisciplinaire teams samen met andere rechtsgebieden en specialisten.  

Aan softwaregebruik kunnen verschillende IT-overeenkomsten ten grondslag liggen, zoals SAAS (Software as a Service), ASP (Application Service Providing), hosting van netwerken of websites, het ontwikkelen van maatwerksoftware, softwarelicenties, Service Level Agreement (SLA) en outsourcing. IT-contracten kunnen ingewikkeld zijn. Vaak is sprake van meerdere overeenkomsten die met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Naast het goed in kaart brengen van technische vereisten, is juridische bijstand absoluut een must. 

Laat u goed adviseren en ga niet zomaar een overeenkomst aan. Wij hebben veel ervaring met het sluiten van gedegen softwareovereenkomsten en denken vooruit. 

IE en ICT zijn onderwerpen waar veel gebeurt.

Gerelateerde publicaties

15 november 2021
Bedrijfsgeheimen: een definitie en 3 eisen voor bescherming
Eind 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in werking getreden. De wet omschrijft wat een bedrijfsgeheim is en hoe u deze kunt beschermen. Ook geeft de wet een aantal wettelijke middelen om op te treden tegen inbreuk op het bedrijfsgeheim. Toch is het niet vanzelfsprekend dat informatie binnen elke onderneming goed beschermd is als bedrijfsgeheim. Terwijl bedrijfsgeheimen een belangrijke rol spelen binnen de dagelijkse gang van zaken in een bedrijf en bij de bescherming van kennisuitwisseling tussen bedrijven. In dit blog gaan we in op de definitie van bedrijfsgeheimen, geven we kort weer aan welke drie eisen moet zijn voldaan om bedrijfsgeheimen te beschermen en bespreken we wat u als ondernemer tegen inbreuk kunt doen.
15 november 2021
Downloadboete gedwarsboomd
Afgifte van persoonsgegevens wordt terecht door Ziggo geweigerd in de zaak tegen Dutch Filmworks. De distributeur claimde dat 377 houders van Ziggo-IP-adressen zich schuldig maakten aan het illegaal downloaden van films en eiste de gegevens op om hen te beboeten.
22 juli 2019
De drie strepen van Adidas; hoe bescherm je jouw merk?
Veel ondernemers zijn bezig met ‘ondernemen’. Registratie van een merk komt pas in de praktijk ter sprake als de concurrent probeert aan te haken bij de behaalde successen. Dan begint het spel hoe bescherm je de investeringen die je als ondernemer hebt gedaan en hoe voorkom je dat een ander met ‘jouw succes’ aan de haal gaat?
25 maart 2021
Waar u op moet letten bij het opstellen van een software contact [checklist]
Als u op het punt staat een software contract te sluiten, wilt u zeker weten dat alle essentiële onderwerpen in het contract zijn opgenomen. In dit blog leggen onze advocaten uit waarop u op moet letten.
29 juni 2021
5 redenen voor bescherming intellectueel eigendom
Ondernemers onderschatten vaak de waarde van hun intellectueel eigendom en wat dit voor hun onderneming betekent. In dit blog behandelen onze intellectueel eigendom specialisten 5 redenen om uw IE goed te beschermen.
13 juli 2021
Stappenplan AVG
Een uitgeschreven stappenplan voor het toepassen van de GDPR (AVG).
Bel: 0172-503250