Anita Nelis

Anita is sinds 2020 advocaat bij La Gro Geelkerken. Zij is werkzaam op het gebied van verbintenissenrecht, reisrecht en arbeidsrecht. Anita adviseert over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van reis- en boekingsvoorwaarden, de Richtlijn Pakketreizen, reis gerelateerd aansprakelijkheidsrecht. Maar verder ook over ontslagzaken, cao-recht, arbeidsongeschiktheid. Anita vormt binnen kantoor de schakel als het aankomt op vraagstukken waarbij gespecialiseerde kennis over de reisbranche noodzakelijk is. Anita is analytisch, betrokken en toegankelijk. Zij richt zich op de beste oplossing voor haar cliënten en heeft daarbij oog voor de verschillende belangen die spelen.

Specialisaties

  • Verbintenissenrecht
  • Reisrecht
  • Arbeidsrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

  • 2019, Universiteit Leiden (afronding Master Arbeidsrecht) 
  • 2019, Universiteit Leiden (Master Civiel Recht) 
  • 2016, National University of Ireland Galway (verbintenissenrecht) 

Recente dossiers

  • Reisrecht: o.a. adviseren op het gebied van reis- en boekingsvoorwaarden, Richtlijn Pakketreizen, luchtvaartrecht en reisgerelateerd aansprakelijkheidsrecht; 
  • Arbeidsrecht: o.a. begeleiding van zowel werkgevers als werknemers bij arbeidsrechtelijke vraagstukken in brede zin, waaronder individuele en collectieve ontslagzaken, cao-recht, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, re-integratietrajecten en overgang van onderneming; 
Contactgegevens
Mr. A.M. (Anita) Nelis

Specialist Commerciële contracten en commercial litigation

Publicaties van Anita Nelis

15 november 2021
Er wordt “modern werkgeversgezag” uitgeoefend op de Uber-chauffeur
De Rechtbank Amsterdam heeft op 13 september 2021 geoordeeld dat de Uber-chauffeur werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst. Uber-chauffeurs hebben volgens de rechtbank te maken met een “modern werkgeversgezag” bij het gebruik van de Uberapp. Dat komt onder meer door het algoritme van de app. Daarnaast heeft de rechtbank geoordeeld dat de CAO Taxivervoer van toepassing is op de arbeidsverhouding.
Anita Nelis 1
Anita Nelis
Advocaat
10 juni 2021
Einde van een arbeidsovereenkomst: wat geldt er als een schriftelijke aanzegging?
Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient een werknemer tijdig te weten waar hij aan toe is. Wordt de overeenkomst verlengd, of stop de samenwerking na afloop van het ‘contract’? Als uitgangspunt geldt dat een werkgever schriftelijk moet aanzeggen. Een mondeling aanzeggen is niet voldoende om aan de aanzegverplichting te voldoen. Maar wat valt er precies onder de schriftelijk aanzegging?
Anita Nelis 1
Anita Nelis
Advocaat
18 januari 2021
Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging
Op 1 januari 2021 is het “Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming” in werking getreden. Het besluit is een uitwerking van de Wet arbeidsmarkt in Balans (Wab), die bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever de compensatie van de transitievergoeding voor haar werknemers regelt.
Anita Nelis 1
Anita Nelis
Advocaat
23 juli 2019
Aansprakelijkheid bij vluchtvertraging
Wanneer reizigers vluchtvertraging oplopen als zij niet met een Europese luchtvaartmaatschappij vliegen en ook niet vanaf of naar een Europees vliegveld, hebben zij dan botte pech? Of kunnen deze reizigers ook aanspraak maken op compensatie op grond van de Europese DBC-Verordening? In sommige gevallen wel, antwoordt het Europees Hof.
Anita Nelis 1
Anita Nelis
Advocaat
18 juli 2019
Krijgt deze muis nog een staart?
Op 10 juli jongstleden heeft het Europese Hof van Justitie in meerdere opzichten een belangrijke uitspraak gedaan. Niet zozeer in verband met de hoofdvraag in deze zaak, maar door de consequenties die deze uitspraak kan hebben voor de Nederlandse staat en voor de wijze waarop de toezichthouder (ACM) toezicht moet houden op Nederlandse reisorganisaties.
Anita Nelis 1
Anita Nelis
Advocaat
Bel Anita Nelis