Guus Wife

Guus is sinds 2023 advocaat bij La Gro Geelkerken en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Hij houdt zich voornamelijk bezig met zowel individueel als collectief ontslag, medezeggenschap en de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden. Naast het voeren van een adviespraktijk procedeert hij waar nodig voor cliënten en geeft hij daarnaast ook seminars. Guus is een betrokken advocaat en heeft oog voor zowel de belangen van de cliënt als de wederpartij, waardoor hij een oplossing weet te vinden voor complexe juridische geschillen.

Specialisaties

  • Arbeidsrecht
  • Medezeggenschapsrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

  • 2017, Universiteit Leiden, Bachelor Rechtsgeleerdheid
  • 2017, Universiteit Leiden, Bachelor Notarieel Recht
  • 2017-2018, Honours Class, Master Arbeidsrecht
  • 2017-2018, Bestuur van de Leidse studievereniging voor Arbeidsrecht SL
  • 2019, Universiteit Leiden, Master Arbeidsrecht
  • Lid van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten
  • Lid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden

Recente dossiers

  • Arbeidsrecht: o.a. begeleiding van zowel werkgevers als werknemers bij arbeidsrechtelijke vraagstukken in brede zin, waaronder individuele en collectieve ontslagzaken, medezeggenschap en de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden.

Publicaties 

Contactgegevens
mr. G.L. (Guus) Wife

Specialist Arbeidsrecht

“Door oog te houden voor zowel de belangen van de cliënt als de wederpartij los ik complexe juridische geschillen op”
Guus Wife
Advocaat
Bel Guus Wife