Rosalie Geurtsen

Rosalie is sinds 2021 werkzaam bij La Gro Geelkerken Advocaten. Zij is werkzaam op het gebied van (civiel) vastgoedrecht en bouwrecht. Binnen deze rechtsgebieden pakt zij diverse juridische vraagstukken op met enthousiasme en voortvarendheid. Het fanatisme dat Rosalie in haar werk stopt komt in haar vrije tijd tot uiting op de tennisbaan en in haar hardloopsessies.

Specialisaties

  • (Civiel) vastgoed
  • Bouwrecht 

Achtergrond en nevenactiviteiten

  • 2018, University of Copenhagen (uitwisselingsstudent)
  • 2019, Universiteit van Amsterdam, master Gezondheidsrecht 
  • 2020, Universiteit Leiden, master Civiel Recht 

Recente dossiers

  • Vastgoed: het adviseren en procederen op het gebied van aankoop/verkoop van vastgoed, ontwikkeling van vastgoedprojecten, totstandkoming en uitleg van vastgoed contracten, verjaring, erfdienstbaarheden, opstalrechten, erfpacht en het burenrecht;  
  • Bouwrecht: het adviseren van en procederen voor aannemers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemeenten op het gebied van bouwcontracten, meer- en minderwerk, algemene voorwaarden en op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht;
Contactgegevens
Mr. R.C. (Rosalie) Geurtsen

Specialist Vastgoedrecht

In het vastgoed- en bouwrecht haal ik de onderste steen naar boven.
Rosalie Geurtsen
Advocaat
Bel: 0172-503250