16-04-2024

Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Locatie: Prins Bernhardlaan 35, Alphen a/d Rijn

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan ons seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht. Dit seminar vindt plaats op:

Datum: dinsdag 16 april 2024 

Programma
14:30 - 15.00u Ontvangst
15:00 - 15:45u Deel I
16:00 - 16:45 Deel 2
16:45 Start borrel

In dit seminar staan we stil bij de laatste stand van zaken van het Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden. Ook gaan we in op (het onderscheid tussen) raamovereenkomsten en reguliere overheidsopdrachten. Daarnaast worden de meest relevante aanbestedingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode, die onder meer betrekking hebben op rechtsverwerking, de onderzoeks- en motiveringsplicht van aanbestedende diensten en het herstel van fouten besproken. Het seminar is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met aanbestedingen, zowel aan de kant van de aanbestedende diensten als inschrijvers. Het seminar wordt afgesloten met een borrel.

Aansluitend vindt een netwerkborrel plaats zodat ervaringen en best practices met elkaar kunnen worden gedeeld. 

 

Evenement informatie
Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Prins Bernhardlaan 35, Alphen a/d Rijn

  • Datum: 16-04-2024

Bel: 0172-503 250

Aanmelden seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht

16 april 2024

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *