Hans Turenhout

Hans Turenhout is sinds begin 1993 advocaat en van meet af aan actief op het vastgoed gerelateerde bestuursrecht. Hij begeleidt en adviseert overheden en bedrijven bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoed. Zijn werkzaamheden bestaan uit het adviseren en procederen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, kostenverhaalsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en gemeentelijk grondbeleid (planschade, wet voorkeursrecht gemeenten en onteigeningen). De aankomende omgevingswet heeft thans zijn bijzondere belangstelling. Hans is tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam (team bestuursrecht).

Specialisaties

 • Publiek vastgoedrecht (omgevingsrecht, voorkeursrecht gemeenten, publiek schadevergoedingsrecht) 
 • Overheid
 • Grensvlak publiek- en privaatrecht
 • Onteigeningsrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 1993, Rijksuniversiteit Leiden, Nederlands recht
 • 2000, Postdoctorale Grotiusopleiding, Onroerend Goed
 • 2014, Universiteit Nijmegen, Onteigeningsrecht
 • Lid van de Vereniging van Vastgoedjuristen;
 • Lid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten;
 • Lid van de Vereniging Bouwrecht
 • Lid Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
 • Lid Vereniging Milieurecht (VMR)
 • Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam (bestuursrecht)

Recente dossiers

 • Omgevingsrecht: begeleiding van overheden, ontwikkelaars en particulieren bij ruimtelijke projecten o.a. over bestemmingsplannen, exploitatieplannen, samenwerkings- en grondexploitatie overeenkomsten, omgevingsvergunningen, planschade, handhavingszaken, natuurvergunningen, stikstof.
 • Grondbeleidsinstrumenten: Onteigeningen en Wet voorkeursrecht gemeenten;
 • Het adviseren van overheden en ontwikkelaars bij de totstandkoming van overeenkomsten met de overheid, grondexploitatieovereenkomsten, kostenverhaalsovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, publiek-private samenwerking, herontwikkeling van landgoederen;
 • Algemeen bestuursrecht: het begeleiden van overheden bij omgevingsrecht gerelateerde onderwerpen, zoals woonwagen- en woonschepenproblematiek, handhavingsbesluiten, nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad.
 • Bijstand aan gemeenten, corporaties en ontwikkelaars bij de realisatie van woningbouwprojecten en herontwikkelingsprojecten, zoals transformatie van verouderde tuinbouwgebieden of een voormalig kloostercomplex.
Contactgegevens
Mr. J.J. (Hans) Turenhout

Specialist Overheid & Vastgoedrecht

Het werken aan vastgoedprojecten is niet abstract. Het geeft voldoening als na langdurige voorbereiding van projecten de stenen gestapeld worden en de gebouwen langzaam verrijzen.
Hans Turenhout
Advocaat, Partner

Artikelen van Hans Turenhout

Bel Hans Turenhout