Thomas Timmers

Thomas Timmers werkt sinds 2018 bij La Gro Geelkerken Advocaten. Zijn werkzaamheden bestaan onder meer uit het opstellen van en het adviseren en procederen over diverse soorten (internationale) commerciële contracten. Dit betreft onder meer franchiseovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en distributieovereenkomsten. Naast het opstellen van deze contracten houdt Thomas zich bezig met het adviseren over een beëindiging daarvan, het (her-)onderhandelen van overeenkomsten en het beoordelen van bestaande contractuele relaties. Thomas treedt regelmatig op in zakelijke geschillen omtrent aansprakelijkheidsvraagstukken en betreffende de nakoming van overeenkomsten en de uitleg van commerciële contracten.

Specialisaties

 • Commerciële contracten- en procesrecht 
 • Ondernemingsrecht  

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • Universiteit Leiden, Rechtsgeleerdheid (master ondernemingsrecht) 
 • University of Cambridge, English Legal Methods  
 • Voorzitter van de sluitingszittingscommissie van de Vereniging de Jonge Balie 2019-2020 
 • Bestuurslid van De Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden 2021-2022 

Recente dossiers

 • Commerciële contracten  
 • Franchiseovereenkomsten  
 • Algemene voorwaarden 
 • Personenvennootschappen 
 • Koop- en aannemingsovereenkomsten 
Contactgegevens
Mr. T.P. (Thomas) Timmers

Specialist Ondernemingsrecht & Commerciële contracten en commercial litigation

Bij het sparren, adviseren en procederen kom ik snel tot de kern van de zaak.
Thomas Timmers
Advocaat

Publicaties van Thomas Timmers

Bel Thomas Timmers