Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving

Maatregelen tijdens de coronacrisis

De wereldwijde verspreiding van het Coronavirus en het indammen ervan, heeft grote impact op de maatschappij. De overheid nam ingrijpende maatregelen die ondernemers raken in hun bedrijfsvoering. Van de reisbranche tot kunstsector. Waar vliegtuigmaatschappijen op grote schaal gebruik maken van regeling tegemoetkoming loonkosten vanwege een forse terugval in het werkaanbod, werden in de zorg verloven ingetrokken en is het alle hens aan dek.

Nu de gevolgen van het Coronavirus voortduren, blijven er veel vragen bij ondernemers en (lokale) overheden die verband houden met de Coronacrisis. Om die reden is er de Taskforce Coronavirus: een multidisciplinair team van juridisch specialisten die hun krachten bundelen om uw vragen te beantwoorden en juridische hulp te bieden.

Via de LGGA-LinkedIn pagina en onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Maatregelen van de Overheid

Welke maatregelen heeft de overheid tot nu toe genomen? Wij verwijzen u kortheidshalve op de eerste plaats naar het Overzicht financiële regelingen van de Rijksoverheid. Daarin wordt naast de NOW en Tozo gewezen op de verruiming van de Borgstelling MKB kredieten en de mogelijkheid van bijzonder uitstel inkomensbelasting. In het algemeen adviseren wij ondernemers: wees er snel bij en laat u op tijd adviseren. Voorkomen is beter dan genezen.

Er komt stapsgewijs meer ruimte in de 'anderhalvemetersamenleving'. Op regionaal niveau wordt in de noodverordening van de veiligheidsregio’s - zoals die van de veiligheidsregio HollandsMidden, Haaglanden, Kennemerland en Utrecht - invulling gegeven aan de landelijk bepaalde versoepelingen. Met de noodverordeningen zorgen veiligheidsregio’s ervoor dat de maatregelen om het coronavirus te beperken, gehandhaafd kunnen worden. Intussen is ook een spoedwet in de maak, die de noodverordeningen moet gaan vervangen. Zie voor de inhoud van de noodverordeningen het onderstaande blog ‘Aanwijzingsbevoegdheid en noodverordeningen’.

Bescherming banen en inkomen zzp'ers en ondernemers
Het kabinet heeft een pakket economische maatregelen aangekondigd met als doel het beschermen van banen en inkomen voor zzp-ers en ondernemers. De maatregelen met toelichting leest u terug op de website van de overheid. Met vragen over wat het concreet voor u of uw onderneming betekent kunt u terecht bij onze taskforce.

Overheden
Overheden kunnen voor hun vragen over de maatregelen rondom de corona uitbraak terecht bij Anke van de Laar via 071-5124443 / 06-22698432Voor ondernemers:

In het bijzonder kunnen wij ondernemers snel advies geven op de volgende deelgebieden:

Team Handel

Kunt u uw contractuele verplichtingen nog wel nakomen door de van overheidswege opgelegde maatregelen? Maakt u zich zorgen of uw wederpartij nog wel kan nakomen? Kunt u een beroep doen op overmacht? Kunt u de overeenkomst alsnog ontbinden? Mag uw wederpartij betaling opschorten? Met vragen over uw contractuele positie kunt u terecht bij het team handel. Pieter van Deurzen en zijn team helpen u graag verder. U kunt hem bereiken op 070-7900130 / 06-28625347.

Team Bedrijven in moeilijkheden

Komt u door de maatregelen van de overheid financieel in de knel? Ook in dergelijke gevallen is het devies om u op tijd te laten adviseren over uw juridische positie. Mag u met een eventueel faillissement in het vooruitzicht nog wel betalingen verrichten? Welke zekerheidsrechten van derden zijn er gevestigd? Bent u hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf? Met dit soort vragen, kunt u zich wenden tot Gerben Barendregt. Hij is te bereiken op 0182-518433.

Maatregelen bedrijven in financiële moeilijkheden

Team Reissector

Wat zijn voor u als reisorganisator de gevolgen van het annuleren van reizen? Kunt u een beroep doen op overmacht? Neem voor vragen op dit terrein contact op met Nick de Leeuw, hoofd sectie reisrecht. Hij en zijn team adviseren u graag met vragen op dit terrein. U kunt hem bereiken op 070-7900130 / 06-53167000.

Overmacht / Force Majeur in de reisbranche

Team Werkgelegenheid

Komt u in aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)? Moet u het loon doorbetalen over de minder gewerkte uren? Met dit soort vragen, helpen wij u graag verder. Neem contact op met Gerard Zuidgeest, hoofd sectie arbeidsrecht. Hij en zijn team helpen u graag verder. U kunt hem bereiken op 0172-503250 / 06-48352847.

Team Privacy & zorg

Welke medische gegevens mag u als werkgever van uw werknemers vragen en eventueel vastleggen? Is een werknemer verplicht om de werkgever te informeren als hij/zij vermoedt met Corona besmet te zijn? Met vragen op het gebied van privacy en zorg kunt u zich wenden tot Benjamin Niemeijer (06-17376742) of Michelle Collins (06-48139791).

Team Financiering en zekerheden

Bent u bijvoorbeeld leverancier en maakt u zich zorgen of uw afnemer/koper nog wel kan betalen? Wilt u weten welke zekerheden u heeft? Denk aan het eigendomsvoorbehoud, pand- en hypotheekrechten. U kunt wellicht extra zekerheid vragen. Laat u daarover tijdig adviseren. U kunt met vragen hierover terecht bij Panc van Kooij, hoofd sectie Financiering en zekerheden. Hij is te bereiken op 071-5124443.

Team Asia desk

Met uw vragen op het gebied van internationale handel, neemt u contact op met Joost Vrancken Peeters, hoofd Asia desk. Hij is te bereiken op 06-20210657. Hij en zijn team helpen u graag verder.

With questions in regard to international trading, please contact Joost Vrancken Peeters, head of Asia desk. You can reach him on +316-20210657. He and his team are ready to help you.

Team Bouwsector

De gevolgen van het coronavirus worden steeds groter. Ook de bouwsector zal niet ongeschonden de eindstreep, die op dit moment nog ver weg lijkt, halen. Nu personeel zoveel mogelijk thuis werkt en de aanvoer van materialen vermindert, kunnen bouwprojecten stil komen te liggen en vertraging oplopen. Wat kunt u als aannemer doen indien een bouwproject als gevolg van het coronavirus vertraging oploopt en/of leidt tot extra kosten? Neem voor advies contact op met Niek Hoogwout via 0643829762.

Aankomende webinars

De aankomende periode biedt helaas nog veel (juridische) onzekerheid. Wij blijven u graag op de hoogte houden en zullen meerdere webinars plannen waarbij u de mogelijkheid krijgt om uw vragen te laten beantwoorden door onze advocaten. Wilt u deelnemen aan onze webinars in de toekomst? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Inschrijven voor de nieuwsbrief