Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...

Maatregelen voor ondernemers en overheden tijdens de coronacrisis

De wereldwijde verspreiding van het Coronavirus en het indammen ervan, heeft grote impact op de maatschappij. De overheid neemt op dit moment ingrijpende maatregelen die ondernemers direct raken in hun bedrijfsvoering. Denk aan KLM, de reisbranche, de horeca, evenementenbureau’s, zzp-ers en de zorgbranche. Waar KLM op grote schaal gebruik maakt van regeling tegemoetkoming loonkosten vanwege een forse terugval in het werkaanbod, worden in de zorg de verloven in getrokken en is het alle hens aan dek.

Wij krijgen veel vragen van ondernemers en (lokale) overheden die verband houden met de gevolgen van het Coronavirus. Om die reden hebben wij een Taskforce Coronavirus opgericht: een multidisciplinair team van juridisch specialisten die hun krachten bundelen om uw vragen te beantwoorden en juridische hulp te bieden.

Via de LGGA-LinkedIn pagina en onze website houden wij u dagelijks op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Maatregelen van de Overheid

[Update 27-3] Welke maatregelen heeft de overheid tot nu toe genomen? Wij verwijzen u kortheidshalve op de eerste plaats naar de Kamerbrief van donderdag 12 maart 2020. Daarin wordt naast de Werktijdverkortingsregeling (welke regeling inmiddels is vervangen door de NOW) gewezen op de Verruiming van de Borgstelling MKB kredieten en de mogelijkheid van bijzonder uitstel inkomensbelasting. In het algemeen adviseren wij ondernemers: wees er snel bij en laat u op tijd adviseren. Voorkomen is beter dan genezen.

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 opnieuw aanvullende en aangescherpte maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Onder meer het verbod op evenementen, samenkomsten en groepsvorming in de publieke ruimte zijn hierin vastgelegd. Inmiddels hebben verschillende veiligheidsregio’s waaronder de Veiligheidsregio Hollands Midden, Haaglandenen Utrecht (gelijkluidende) noodverordeningen vastgesteld.

BESCHERMING BANEN EN INKOMEN ZZP'ERS EN ONDERNEMERS
Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een pakket economische maatregelen afgekondigd met als doel het beschermen van banen en inkomen voor zzp-ers en ondernemers. De maatregelen met toelichting leest u terug op de website van de overheid. Met vragen over wat het concreet voor u of uw onderneming betekent kunt u terecht bij onze taskforce.

Overheden kunnen voor hun vragen over de maatregelen rondom de corona uitbraak terecht bij Anke van de Laar via 071-5124443 / 06-22698432


La Gro Geelkerken Webinar: Nakomen van contracten in tijden van crisis

Wat zijn de gevolgen voor contractuele verplichtingen wanneer deze door de coronacrisis niet meer mogelijk zijn? In onze gratis webinar leggen wij uit hoe ondernemers moeten omgaan met de gevolgen van de coronacrisis en hun contractuele relaties. Klik nu op de link en meld u aan!

Inschrijven voor de webinar
Voor ondernemers:

In het bijzonder kunnen wij ondernemers snel advies geven op de volgende deelgebieden:

Team Handel

Kunt u uw contractuele verplichtingen nog wel nakomen door de van overheidswege opgelegde maatregelen? Maakt u zich zorgen of uw wederpartij nog wel kan nakomen? Kunt u een beroep doen op overmacht? Kunt u de overeenkomst alsnog ontbinden? Mag uw wederpartij betaling opschorten? Met vragen over uw contractuele positie kunt u terecht bij het team handel. Pieter van Deurzen en zijn team helpen u graag verder. U kunt hem bereiken op 070-7900130 / 06-28625347.

Handel in tijden van Corona-crisis

Team Bedrijven in moeilijkheden

Komt u door de maatregelen van de overheid financieel in de knel? Ook in dergelijke gevallen is het devies om u op tijd te laten adviseren over uw juridische positie. Mag u met een eventueel faillissement in het vooruitzicht nog wel betalingen verrichten? Welke zekerheidsrechten van derden zijn er gevestigd? Bent u hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf? Met dit soort vragen, kunt u zich wenden tot Gerben Barendregt. Hij is te bereiken op 0182-518433.

Maatregelen bedrijven in financiële moeilijkheden

Team Reissector

Wat zijn voor u als reisorganisator de gevolgen van het annuleren van reizen? Kunt u een beroep doen op overmacht? Neem voor vragen op dit terrein contact op met Nick de Leeuw, hoofd sectie reisrecht. Hij en zijn team adviseren u graag met vragen op dit terrein. U kunt hem bereiken op 070-7900130 / 06-53167000.

Overmacht / Force Majeur in de reisbranche

Team Werkgelegenheid

Komt u in aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)? Moet u het loon doorbetalen over de minder gewerkte uren? Met dit soort vragen, helpen wij u graag verder. Neem contact op met Gerard Zuidgeest, hoofd sectie arbeidsrecht. Hij en zijn team helpen u graag verder. U kunt hem bereiken op 0172-503250 / 06-48352847.

Team Privacy & zorg

Welke medische gegevens mag u als werkgever van uw werknemers vragen en eventueel vastleggen? Is een werknemer verplicht om de werkgever te informeren als hij/zij vermoedt met Corona besmet te zijn? Met vragen op het gebied van privacy en zorg kunt u zich wenden tot Benjamin Niemeijer (06-17376742) of Michelle Collins (06-48139791).

Team Financiering en zekerheden

Bent u bijvoorbeeld leverancier en maakt u zich zorgen of uw afnemer/koper nog wel kan betalen? Wilt u weten welke zekerheden u heeft? Denk aan het eigendomsvoorbehoud, pand- en hypotheekrechten. U kunt wellicht extra zekerheid vragen. Laat u daarover tijdig adviseren. U kunt met vragen hierover terecht bij Panc van Kooij, hoofd sectie Financiering en zekerheden. Hij is te bereiken op 071-5124443.

Financiële gevolgen Corona-crisis

Team Asia desk

Met uw vragen op het gebied van internationale handel, neemt u contact op met Joost Vrancken Peeters, hoofd Asia desk. Hij is te bereiken op 06-20210657. Hij en zijn team helpen u graag verder.

With questions in regard to international trading, please contact Joost Vrancken Peeters, head of Asia desk. You can reach him on +316-20210657. He and his team are ready to help you.

Team Bouwsector

De gevolgen van het coronavirus worden steeds groter. Ook de bouwsector zal niet ongeschonden de eindstreep, die op dit moment nog ver weg lijkt, halen. Nu personeel zoveel mogelijk thuis werkt en de aanvoer van materialen vermindert, kunnen bouwprojecten stil komen te liggen en vertraging oplopen. Wat kunt u als aannemer doen indien een bouwproject als gevolg van het coronavirus vertraging oploopt en/of leidt tot extra kosten? Neem voor advies contact op met Niek Hoogwout via 0643829762.

Aankomende webinars

De aankomende periode biedt helaas nog veel (juridische) onzekerheid. Wij blijven u graag op de hoogte houden en zullen meerdere webinars plannen waarbij u de mogelijkheid krijgt om uw vragen te laten beantwoorden door onze advocaten. Op dit moment zijn de onderstaande webinars gepland:

  • Nakomen van contracten in tijden van crisis (30 maart)
  • Financieringsmogelijkheden in tijden van crisis (6 april)
  • Bedrijven in moeilijkheden (datum nog niet bepaald)
  • Vervolg webinar 'Maatregelen voor de arbeidsmarkt'
    (na bekendmaking van de wetteksten door de overheid)

Inschrijven voor de webinars