Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
3 november 2015

Aanneming van werk: vordering tot betaling verjaard?!

Ondernemers sluiten regelmatig overeenkomsten met andere ondernemers, maar ook met particulieren. Voor aannemers, installateurs, etc. is dat niet anders.

Particulieren zijn consumenten in de zin van het Burgerlijk Wetboek (BW). Koopt een particulier een auto, dan heet dat 'consumentenkoop'.

In artikel 7 lid 5 BW wordt aangegeven dat een overeenkomst van aanneming van werk (= artikel 7:750 BW) tussen een professionele opdrachtnemer (de aannemer) en een particuliere opdrachtgever onder omstandigheden ook wordt aangemerkt als consumentenkoop.

Lekker belangrijk

Dat is van belang, omdat de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen tot betaling van de koopprijs bij een consumentenkoop verjaart door verloop van slechts twee jaar nadat de particulier datgene wat op grond van die overeenkomst verschuldigd was had moeten betalen. Normaal gesproken is dat vijf jaren.

Dat betekent dat je een andere ondernemer na (bijna) vijf jaar kan aanspreken tot betaling van uitgevoerd werk en/of geleverd materiaal, terwijl je een particulier daar na twee jaar in principe niet meer op kan aanspreken.

De reden voor de afwijkende verjaringstermijn voor particulieren vloeit voort uit de gedachte dat een ondernemer zelf zijn administratie moet bijhouden en dat veel particulieren hun administratie niet zo lang bewaren.

Te laat is te laat?

Uit de beperkte rechtspraak op dit punt blijkt dat de termijn van twee jaar strikt wordt gehandhaafd. Zie bijvoorbeeld recente uitspraken van het Hof in Leeuwarden, Rechtbank Noord-Nederland, Hof in 's-Hertogenbosch en Rechtbank Overijssel (in alle gevallen was sprake van aanneming van werk).

De verjaring kan echter binnen die termijn gestuit worden, door het tijdig zenden van facturen en aanmaningen. Na het verzenden van een tijdige aanmaning gaat de termijn van twee jaar weer opnieuw lopen. Dat kan in principe meermaals na elkaar gedaan worden, zolang de stuiting maar telkens binnen die periode van twee jaar plaatsvindt en voor de particulier duidelijk is dat de opdrachtnemer aanspraak blijft maken op betaling. In dat geval kan de vordering - zo nodig - alsnog aan de rechter worden voorgelegd en kan ook aanspraak worden gemaakt op vertragingsrente (er even vanuit gaande dat de particulier de betaling ten onrechte inhield).

Kortom

Let altijd goed op termijnen, zeker bij overeenkomsten met particulieren. Als een particulier nog een deel van de koop-/aanneemsom moet betalen, dan verjaart de mogelijkheid om die particulier daar op aan te spreken twee jaar nadat de betalingstermijn verstreken is. De termijn van twee jaar gaat opnieuw lopen, iedere keer als je de particulier aanspreekt tot betaling ('sommeert'). Doe je dat niet en/of wordt de termijn van twee jaar overschreden, dan kan je in rechte niet meer vorderen dat de particulier wordt veroordeeld tot betaling.

En dat zou toch zonde zijn van het geld.

Contact

Hebt u vragen over arbitrage, aanbestedingen, aanneming van werk of bouwrecht? Neem contact opnemen met mr. Niek Hoogwout via 0172-503270 of n.hoogwout@lgga.nl.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.