8 mei 2018

Het schenden van de SER Fusiegedragsregels; geen sanctie, wel slechte publiciteit

Het schenden van de SER (Sociaal-Economische Raad) Fusiegedragsregels levert geen concrete sancties op. Wel dient de uitspraak te worden gepubliceerd op de website van de SER. Op dergelijke slechte pers zitten partijen doorgaans niet te wachten.

Op 11 juli 2017 heeft de geschillencommissie uitspraak gedaan in een door verschillende vakbonden aangespannen procedure tegen Fletcher en Princess Hotels. Fletcher en Princess Hotels waren voornemens om te fuseren en beide ondernemingen hadden meer dan 50 personen in dienst, zodat de SER Fusiegedragsregels van toepassing waren.

Op basis van de Fusiegedragsregels zijn de fuserende partijen verplicht om de betrokken vakbonden te informeren over het voornemen tot fusie. Daarnaast moeten de fuserende partijen in overleg treden met de betrokken vakbonden, zodat zij mee kunnen denken en kunnen adviseren over de voorgenomen transactie.

Mogelijkheid om een wezenlijke invloed uit te oefenen

Uit de uitspraak van de geschillencommissie volgt dat Fletcher en Princess Hotels de Fusiegedragsregels hebben geschonden. Zij hebben op 15 februari 2017, middels een online bericht, medegedeeld dat ze zouden gaan fuseren. Hoewel zij op diezelfde dag een brief hadden gestuurd naar de betrokken vakbonden, is de brief pas op 17 februari 2017 ontvangen. De fuserende partijen waren dan ook te laat, omdat de betrokken vakbonden geen mogelijkheid kregen om een wezenlijke invloed uit te oefenen op het uiteindelijke besluit.

Bovendien concludeert de geschillencommissie dat Fletcher en Princess Hotels alleen voor de vorm de betrokken vakbonden hebben geïnformeerd. Fletcher en Princess Hotels zijn nooit serieus in overleg getreden met de vakbonden. Sterker nog, zij hebben doelbewust elk mogelijk overleg met de vakbonden vermeden, omdat er in de ogen van Flechter en Princess Hotels niets te bespreken viel. Zij hebben het overleg gefrustreerd en dit levert een ernstige schending op van de Fusiegedragsregels, wat ernstig verwijtbaar is.

Slechte publiciteit

Hoewel een eventuele schending van de de Fusiegedragsregels niet gepaard gaat met sancties kan het wel slechte publiciteit opleveren. Op grond van de Fusiegedragsregels worden de namen van partijen of andere onderdelen van de uitspraak openbaar gemaakt als de fuserende partijen de Fusiegedragsregels niet of niet naar behoren hebben nageleefd (behoudens zwaarwegende belangen om dat niet te doen). In deze zaak besloot de Geschillencommissie ook tot publicatie.

De les voor (grotere) ondernemingen: houd bij een mogelijke fusie rekening met de SER Fusiegedragsregels!

Indien uw onderneming van plan is om te fuseren en één van de fuserende partijen ten minste 50 werknemers in dienst heeft, zijn de SER Fusiegedragsregels van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat:

  • de betrokken vakbonden tijdig geïnformeerd moeten worden door de fuserende partijen van het voornemen om te fuseren. Dat wil zeggen, in ieder geval voordat de plannen openbaar gemaakt worden, zodat de vakbonden nog een wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het besluit.
  • Ook moeten de fuserende partijen in overleg treden met de betrokken vakbonden en hun eventuele bezwaren moeten meegenomen worden in het uiteindelijke besluit.

Contact

La Gro advocaten heeft veel ervaring bij het begeleiden van transacties. Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met uw contactpersoon van onze sectie Ondernemingsrecht of mr. Pieter van den Oord via telefoonnummer 0172 - 503250 of per e-mail (pvandenoord@lagrolaw.nl).