Interessant voor u

Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...
13 februari 2020

Kabels en leidingen: op welke vergoedingen heeft u recht?

Op woensdag 12 februari 2020 hebben Guy Seelen en Arjan van Delden een bijdrage geleverd aan een themamiddag van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en de Nederlandse Verenging voor Rentmeesters (NVR) over vergoedingsrechten bij (afgedwongen) medegebruik van gronden ten behoeve van ondergrondse of bovengrondse leidingentracés met bijbehorende werken. Tijdens deze middag is onder andere ingegaan op het wettelijke systeem van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) en op de juridische en contractuele uitgangspunten die van toepassing zijn op minnelijke zakenrechtelijke overeenkomsten ter voorkoming van een gedoogplicht. Mede aan de hand van het arrest van de Hoge Raad van 24 juni 2019 is het principe van een volledige schadevergoeding besproken en is een vergelijking gemaakt tussen de rechtspositie van de grondeigenaar die een leiding moet gedogen, en van de grondeigenaar die meewerkt aan de vestiging van een zakelijk recht. Uit deze vergelijking volgt onder andere dat aan een zakelijk recht verdergaande verplichtingen zijn verbonden dan aan een gedoogplicht, en dat de grondeigenaar die zich contractueel verbindt wordt beperkt in zijn aanspraken op vergoedingen van schade ten opzichte van de grondeigenaar die een leiding moet gedogen.

De presentatie van Guy Seelen en Arjan van Delden vindt u hier. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.