4 september 2018

Zo bespaart u 50% op de WGA-premie

Een werkgever is verplicht zijn werknemers te verzekeren voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Onderdeel van de WIA is de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Een werknemer komt na twee jaar ziekte in aanmerking voor een WGA-uitkering indien hij 35 tot 80% arbeidsongeschikt is.

De WGA-uitkering wordt gefinancierd uit de gedifferentieerde WGA-premie. De hoogte van de WGA-premie verschilt per werkgever. Op basis van de totale loonsom van de onderneming wordt onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie, grote werkgevers betalen een individuele premie en middelgrote werkgevers betalen deels een individuele en deels een sectorale premie. Tot zover allemaal bekend.

Maar wist u ook dat in artikel 34 Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) is geregeld dat een werkgever maximaal de helft van de gedifferentieerde WGA-premie op het nettoloon van zijn werknemers mag verhalen? Zo kunnen werkgevers hun lasten beperken. In de wet en in nadere regelingen worden aan dit verhaalsrecht geen nadere voorwaarden gesteld.

Binnen uw organisatie

De rechtbank ’s-Hertogenbosch besliste al in de uitspraak van 5 maart 2009 dat de werknemers zich niet kunnen verzetten tegen het feit dat hun werkgever gebruik wil gaan maken van het verhaalsrecht op grond van de Wfsv.[1] Volgens de rechtbank heeft de wetgever namelijk een verhaalsrecht ingevoerd zonder daaraan voorwaarden zoals overleg met of instemming van de werknemers te verbinden.

Uitgaande van deze uitspraak mag een werkgever dus gewoon overgaan tot het verhalen van de helft van de WGA-premie op de werknemers. Natuurlijk is het juridisch veiliger om een bepaling in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek op te nemen. Daarvoor is wel instemming van de werknemers nodig.

Zolang er echter geen afwijkende rechtspraak is, kunnen wij ons ook voorstellen dat u de lijn van de rechtbank ’s-Hertogenbosch volgt en het verhaal van de WGA-premie gewoon doorvoert.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, neemt u dan gerust contact op met mr. Gerard Zuidgeest telefonisch via 0172- 50 32 35 of per e-mail via
gzuidgeest@lagrolaw.nl

Wij delen graag onze kennis met u. Zodat ook ú uw juridische kennis kunt verdiepen. Hierom bieden wij onze white paper Medezeggenschap gratis aan. In de white paper worden veel gestelde vragen uitvoerig behandeld.


[1] Rb. ’s-Hertogenbosch 5 maart 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BH7000.