20-10-2022

Webinar Didam-arrest V

Locatie: Digitaal

Deelnemen aan dit webinar? Meld u dan aan via onderstaand formulier.

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de uitgifte van percelen grond door overheidslichamen. Het is een arrest met verstrekkende gevolgen; op overheidslichamen komt de (mogelijke) verplichting te rusten om bij gronduitgifte en vastgoedtransacties in algemene zin mededingingsruimte te bieden aan alle potentiële gegadigden.

Bijna een jaar na deze spraakmakende uitspraak begint het effect van het Didam-arrest langzaam duidelijker te worden. Inmiddels worden in lagere rechtspraak diverse uitzonderingen toegepast op de verplichting tot het bieden van mededingingsruimte bij privaatrechtelijke overeenkomsten. Deze duiden er mogelijk op dat de Didam-leer minder strikt wordt toegepast dan eerder werd gedacht. Wat betekent dit voor uw praktijk? En hoe kunt u hier gebruik van maken bij toepassing van de Didam-leer op privaatrechtelijke overeenkomsten? Wij vertellen het u in ons webinar!

Webinar op donderdag 20 oktober 2022

In ons webinar praten onze specialisten op het gebied van het aanbestedingsrecht u bij de meest recente ontwikkelingen in de rechtspraak, met name ten aanzien van de mogelijke uitzonderingen op de plicht tot het bieden van mededingingsruimte. De onderwerpen die aan bod komen zijn grondruil, integrale gebiedsontwikkeling, verlenging van huurovereenkomsten, oudere rechten en/of afspraken en woningcorporaties.

Deelnemen aan dit webinar? Meld u dan aan via onderstaand formulier.

Heeft u de eerdere vier webinars gemist, klik dan hier om de webinars op onze ‘Didam overzichtspagina’ terug te kijken. Op deze pagina vindt u tevens een Q&A naar aanleiding van vragen gesteld in ons eerdere webinars, de presentatiesheets, artikelen over de recente rechtspraak en de Factsheet van het ministerie BZK.

Evenement informatie
Webinar Didam-arrest V

Digitaal

  • Datum: 20-10-2022 , 16:00

Aanmelden

Vul uw gegevens in om deel te nemen aan het webinar.

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *