Niek Hoogwout

Niek is partner en advocaat bij La Gro Geelkerken en al ruim 28 jaar actief in het bouw- en (Europees) aanbestedingsrecht. Hij adviseert bedrijven en overheidsinstanties in contentieuze en ook niet-contentieuze kwesties. Niek heeft bewezen expertise in het adviseren en onderhandelen over verschillende soorten bouwcontracten (denk aan UAV-, UAV-gc- en FIDIC), openbare aanbestedingen en overheidsopdrachten zoals concessies en publiek-private samenwerkingen (PPP/PFI en DBFM(O)-contracten). Daarnaast is hij specialist op het gebied van architectenrecht, waar hij architecten bijstaat voor de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA). Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, staat Niek cliënten met regelmaat bij in bouw- en aanbestedingsgerelateerde conflicten voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw, rechtbanken en geschillencommissies. Niek heeft de Grotius specialisatieopleiding Europees en Nederlands Aanbestedingsrecht met uitstekend gevolg afgerond. Daarnaast heeft Niek twee toegespitste specialisatieopleidingen voor Bouwrecht bij het Instituut voor Bouwrecht doorlopen.

Specialisaties

 • Architectenrecht
 • Civiel bouw(contracten)recht
 • Aanbestedingsrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • Rechten (Erasmus Universiteit Rotterdam, 1994) 
 • Instituut voor Bouwrecht (leergang Bouwrecht, 1998, privaatrecht)
 • Instituut voor Bouwrecht (leergang Bouwrecht, 1999, publiekrecht)
 • Grotius specialisatieopleiding (Europees en Nederlands Aanbestedingsrecht, 2010)
 • Grotius specialisatieopleiding (vervolgopleiding Aanbestedingsrecht, 2012)
 • Grotius specialisatieopleiding (vervolgopleiding Aanbestedingsrecht, 2015)
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
 • Lid Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
 • Lid Lighthouseclub, departement Rijnsteden
 • Netlaw/Netlaw Academy, sectiecoördinator aanbestedingsrecht en civiel bouwrecht
 • Bond Nederlandse Architecten (juridisch spreekuur BNA, regio west)

Recente dossiers

 • Procedure bij de rechtbank over vraag of afbouwen huis inbreuk maakt op auteursrecht architect als er discussie is of een termijnfactuur correct is
 • Adviseren aannemer of extra werk onderdeel van de overeenkomst is, dan wel (tijdig gemeld) meerwerk is
 • Adviseren over en begeleiden van een aanbesteding voor een museum van wereldfaam 
 • Begeleiden van een onderhandse aanbesteding voor de uitbreiding van een grafkelder
 • Opstellen overeenkomst van aanneming van werk voor een nieuwe bedrijfshal voor een houthandel
 • Geschil bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen over eindafrekening van een samenwerking tussen een ontwikkelaar en een aannemer

Publicaties van Niek Hoogwout

Overzicht van publicaties

 • Vastgoedrecht 2017-2, Kroniek Bouwarbitrage (samen met mr. R. Keus)
 • JAAN, aflevering 2, 23 maart 2019, nr. 26, noot bij HvJEU 28 november 2018, C-328/17
 • JAAN, aflevering 6, 8 oktober 2020, nr. 121, noot bij KG Rechtbank Amsterdam, RBAMS:2020:2903 (samen met mr. D. Britsemmer)
Contactgegevens
Mr. H.N.T. (Niek) Hoogwout

Specialist Aanbestedingsrecht & Commerciële contracten en commercial litigation

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Niek Hoogwout
Advocaat, Partner

Artikelen van Niek Hoogwout

21 juni 2023
DIDAM: (n)iets aan de hand?
DIDAM en RHENEN: Didam is een plaats aan de A12, gelegen ten zuidoosten van Arnhem. Rhenen is een ongeveer even grote plaats ten westen van Wageningen, aan de Neder-Rijn. Wat beide plaatsen gemeen hebben is het zogenaamde Didam-arrest.
Niek Hoogwout 1
Niek Hoogwout
Advocaat
19 april 2023
Aanbestedingsrecht/ verbintenissenrecht: inschrijving onder voorwaarden?
Het ene recht is het andere niet? Bij een aanbesteding is een inschrijving onder voorwaarden ongeldig. Bij het contracten-/verbintenissenrecht kan een verbintenis onder voorwaarden worden verricht.
Niek Hoogwout 1
Niek Hoogwout
Advocaat
13 maart 2023
Omgaan met het Didam-arrest: een stappenplan voor overheden
We zijn ruim één jaar verder sinds het Didam-arrest door de Hoge Raad werd gewezen. Ondanks het feit dat inmiddels flink wat lagere rechtspraak over dit thema is verschenen, blijven overheden en marktpartijen worstelen met de toepassing van het Didam-arrest in de praktijk. Wel of niet publiceren, openbare selectieprocedure of de enige serieuze gegadigde, wel of geen vervaltermijn opnemen…? Het blijft aftasten. In de praktijk gaat het nog weleens mis, zo blijkt ook uit de rechtspraak. Het ontbreekt overheden en marktpartijen aan concrete en vooral praktische handvatten. Om die reden hebben wij een stappenplan opgesteld dat van pas kan komen bij de uitgifte van onroerende zaken door de overheid.
Niek Hoogwout 1
Niek Hoogwout
Advocaat
17 maart 2022
Didam-arrest overzichtspagina : gronduitgifte door overheidslichamen aan banden gelegd
Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest een belangrijke uitspraak gedaan over de uitgifte van percelen grond door overheidslichamen. Het is een arrest met verstrekkende gevolgen; op overheidslichamen komt de (mogelijke) verplichting te rusten om ieder perceel grond aan te bieden aan alle potentiële gegadigden. De impact van deze uitspraak is groot. Wat nu precies de (on)mogelijkheden zijn voor overheidslichamen bij gronduitgifte is nog niet helemaal duidelijk. Concrete uitwerking van het Didam-arrest zal uit jurisprudentie moeten volgen. Om u toch een houvast te bieden, en op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen rondom het arrest, hebben wij deze overzichtspagina opgesteld, welke regelmatig zal worden bijgewerkt met het laatste Didam-nieuws.
Pieter van den Oord 1
Pieter van den Oord
Advocaat
07 maart 2022
Aanbestedingsrecht: sociale en andere specifieke diensten en beleidsregels?!
Samenvatting: in Richtlijn 2014/24/EU is de categorie sociale en andere specifieke diensten geïntroduceerd met een hogere drempel van EUR 750.000. Die categorie staat nu ook in de Aanbestedingswet. Voor opdrachten onder de drempel zijn in beginsel geen aankondiging van de opdracht of gunning nodig. Aanbestedende diensten doen er goed aan om hun beleidsregels daar op aan te passen. Let echter op dat niet alle diensten (volledig) aanbestedingsplichtig zijn!
Niek Hoogwout 1
Niek Hoogwout
Advocaat
05 maart 2022
Aanneming van werk: tijdsverloop?!
Let op de tijd bij overeenkomsten van aanneming van werk. Zowel bij het melden van eventuele klachten, als in verband met het nadien eventueel moeten starten van een procedure. Doe je dat niet (goed), dan ben je al snel te laat! Ook als de aannemer het probleem onderzoekt of hersteld moet u de tijd goed in de gaten houden en niet denken 'de tijd zal het leren'. Zorg in alle gevallen dat u tijdig aan de bel trekt, want dan kost tijd(sverloop) u geen geld!
Niek Hoogwout 1
Niek Hoogwout
Advocaat
Bel Niek Hoogwout