Niek Hoogwout

Niek is advocaat sinds 1995. Hij begon bij Rozemond Advocaten in Amsterdam, waar hij zich vanaf het begin heeft gespecialiseerd in Europees aanbestedingsrecht en civiel bouwrecht. In 2008 maakte Niek de overstap naar Geelkerken & Linskens Advocaten in Leiden. Zij fuseerden in 2019 met La Gro Advocaten tot het huidige kantoor La Gro Geelkerken Advocaten. Niek streeft bij voorkeur naar een minnelijke oplossing, maar gaat als het moet de strijd aan. Niek kookt graag, loopt hard, speelt piano en gaat als het kan naar de film, musea, opera of toneel. Daarnaast geeft Niek hardlooptraining bij de Leiden Road Runners en bij Hollen met Han. Verder is hij als lid van de PR-commissie van de 3-October Vereeniging actief betrokken bij de jaarlijkse viering en herdenking van Leidens Ontzet in Leiden.

Specialisaties

 • Architectenrecht
 • Civiel bouw(contracten)recht
 • Aanbestedingsrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • Rechten (Erasmus Universiteit Rotterdam, 1994) 
 • Instituut voor Bouwrecht (leergang Bouwrecht, 1998, privaatrecht)
 • Instituut voor Bouwrecht (leergang Bouwrecht, 1999, publiekrecht)
 • Grotius specialisatieopleiding (Europees en Nederlands Aanbestedingsrecht, 2010)
 • Grotius specialisatieopleiding (vervolgopleiding Aanbestedingsrecht, 2012)
 • Grotius specialisatieopleiding (vervolgopleiding Aanbestedingsrecht, 2015)
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
 • Lid Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
 • Lid Lighthouseclub, departement Rijnsteden
 • Netlaw/Netlaw Academy, sectiecoördinator aanbestedingsrecht en civiel bouwrecht
 • Bond Nederlandse Architecten (juridisch spreekuur BNA, regio west)

Recente dossiers

 • Procedure bij de rechtbank over vraag of afbouwen huis inbreuk maakt op auteursrecht architect als er discussie is of een termijnfactuur correct is
 • Adviseren aannemer of extra werk onderdeel van de overeenkomst is, dan wel (tijdig gemeld) meerwerk is
 • Adviseren over en begeleiden van een aanbesteding voor een museum van wereldfaam 
 • Begeleiden van een onderhandse aanbesteding voor de uitbreiding van een grafkelder
 • Opstellen overeenkomst van aanneming van werk voor een nieuwe bedrijfshal voor een houthandel
 • Geschil bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen over eindafrekening van een samenwerking tussen een ontwikkelaar en een aannemer

Publicaties van Niek Hoogwout

Overzicht van publicaties

 • Vastgoedrecht 2017-2, Kroniek Bouwarbitrage (samen met mr. R. Keus)
 • JAAN, aflevering 2, 23 maart 2019, nr. 26, noot bij HvJEU 28 november 2018, C-328/17
 • JAAN, aflevering 6, 8 oktober 2020, nr. 121, noot bij KG Rechtbank Amsterdam, RBAMS:2020:2903 (samen met mr. D. Britsemmer)
Contactgegevens
Mr. H.N.T. (Niek) Hoogwout

Specialist Aanbestedingsrecht & Commerciële contracten en commercial litigation

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Niek Hoogwout
Advocaat, Partner

Artikelen van Niek Hoogwout

Bel Niek Hoogwout