02-05-2023

Webinar Didam-arrest VII: (ver)nietige(nde) rechtspraak

Locatie: Digitaal

We nodigen u graag uit om deel te nemen aan ons zevende webinar over het Didam-arrest. Dit webinar vindt plaats op dinsdag 2 mei 2023 van 16:00 uur tot 17:00 uur.

Bijna anderhalf jaar na de spraakmakende uitspraak van de Hoge Raad beginnen de gevolgen van het arrest langzaam vorm te krijgen. Lagere rechters hebben het Didam-arrest inmiddels veelvuldig toegepast op verschillende casussen.

Twee recente Didam-uitspraken verdienen bijzondere aandacht. Op 22 maart 2023 oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat overeenkomsten die de overheid heeft gesloten in strijd met het gelijkheidsbeginsel nietig zijn. Min of meer tegelijkertijd oordeelde het hof Arnhem-Leeuwarden op 4 april 2023 in het vervolg op de originele Didam-zaak dat schending van de regels uit het Didam-arrest leidt tot vernietiging van de overeenkomst.

Deze uitspraken leiden tot verwarring en roepen nieuwe vragen op.

Wat betekent dit voor uw praktijk? En hoe moet u hiermee omgaan bij gesloten en te sluiten privaatrechtelijke overeenkomsten?

Wij vertellen het u in ons webinar!

Webinar op dinsdag 2 mei 2023

In ons webinar praten onze specialisten op het gebied van het aanbestedingsrecht u bij over de meest recente ontwikkelingen in de rechtspraak. Zij zullen voor u duiden welke conclusies voor de praktijk uit deze uitspraken kunnen worden getrokken.

Heeft u de eerdere webinars gemist, klik dan hier om de webinars op onze ‘Didam-overzichtspagina’ terug te kijken. Op deze pagina vindt u tevens een Q&A naar aanleiding van vragen die zijn gesteld in ons eerste webinar, de presentatiesheets van onze eerdere webinars, artikelen over de recente rechtspraak en de Factsheet van het ministerie BZK.

Evenement informatie
Webinar Didam-arrest VII: (ver)nietige(nde) rechtspraak

Digitaal

  • Datum: 02-05-2023

Bel: 0172-503 250

Aanmelden Didam-webinar

2 mei

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *