Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving

Insolventie, financiering & zekerheden

Onze specialisten van het team Herstructurering, financiering en zekerheden denken graag vooruit in goede tijden, maar ook in slechte tijden. Zij staan u bij wanneer u een onderneming start of de bestaande onderneming uitbreidt en financiering nodig hebt. Daarbij is altijd ook aandacht voor mogelijke slechte tijden. Want juist dan is het van belang dat zaken goed geregeld zijn. Onze specialisten zijn met hun ervaring als curator en insolventierechtadvocaat uw partner.

Gevolgen van COVID-19 voor uw organisatie

Heeft u vragen over maatregelen en juridische gevolgen met betrekken tot de corona-uitbraak? Praktische informatie en belangrijke updates leest u via 'Maatregelen voor ondernemers en overheden tijdens de coronacrisis'.


Financiering en zekerheden

Bij het starten of uitbreiden van een onderneming is er veelal sprake van een financieringsbehoefte. Voor alle partijen in een financieringsrelatie is het van belang dat de financiering zelf, en de daarbij overeengekomen zekerheden zijn vastgelegd in documenten waarvan de inhoud goed aansluit bij hetgeen partijen hebben afgesproken. Onze specialisten zijn ervaren in het opstellen van de benodigde documentatie en denken vooruit. Zij zijn bovendien op de hoogte van de meest recente regelgeving en rechtspraak en kunnen u bij het aangaan en beëindigen van een financiering adviseren. Ook bij de eventueel noodzakelijke uitwinning van zekerheden kan toegevoegde waarde worden geleverd.

Herstructurering

Wanneer uw onderneming zich in zwaar weer bevindt, is het fijn een sparring partner te hebben. Een partner die vooruit denkt en u begeleidt bij het nemen van cruciale beslissingen over het voortbestaan of einde van uw onderneming. Iemand die onderhandelt met partijen als schuldeisers, banken of de Belastingdienst. Een partner die u adviseert over uw positie als bestuurder of aandeelhouder in deze cruciale en onzekere fase.

Faillissementen

Als u te maken hebt met een leverancier of debiteur die in zwaar weer verkeert, is snel handelen vaak essentieel. Bij voorkeur worden zaken vóór een eventueel faillissement opgelost, maar ook tijdens een faillissement zijn er nog mogelijkheden om uw belangen zo veel mogelijk veilig te stellen. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring als curator en kennen de mogelijkheden om schade voor uw onderneming te voorkomen of te beperken. Als u juist kansen in een faillissement ziet en denkt aan een doorstart, dan zijn zij in staat om snel in actie te komen. Zij kunnen voor u de onderhandelingen met de curator voeren en weten precies waar de haken en ogen van een doorstart zitten. In geval van faillissement is het voor een bestuurder prettig om een advocaat te hebben die de taal van de curator verstaat. Onze specialisten kunnen door hun ruime ervaring als advocaat én curator die rol voor u vervullen.

 

Neem contact op met

mr. drs. G. (Gerben) Barendregt

Sectiehoofd Insolventie, financiering & zekerheden

0182 – 51 84 33

Actueel

18 maart 2021 | Actueel

Frustratie van verhaalsmogelijkheden van de bank levert privéaansprakelijkheid van bestuurders op

Wouter Vlasveld heeft voor HERO (Herstructurering & Recovery Online), een online uitgave van M.A.D.Lex een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de privéaansprakelijkheid van de bestuurders van een ontbonden vennootschap becommentarieerd. De indirect bestuurders van de ontbonden vennootschap hebben volgens het hof jegens een pandhouder onrechtmatig gehandeld door de verhaalsrechten van de pandhouder te frustreren bij de afwikkeling van (de onderneming van) de vennootschap. Door verpande goederen te verkopen en de opbrengst ervan aan te wenden om alle schuldeisers behalve de bank (gedeeltelijk) te betalen, is de bank met lege handen achtergebleven. De indirect bestuurders zijn aansprakelijk voor de gehele schuld die de vennootschap bij de bank had nu het hof aanneemt dat de bank (ook in een eventueel faillissement) haar volledige vordering op de verpande goederen had kunnen verhalen. In de noot wordt onder meer de vraag aan de orde gesteld of de WHOA in deze casus soelaas had kunnen bieden om tot een akkoord met álle schuldeisers te komen.

Lees meer
20 mei 2021 | Workshop

Webinar Actualiteiten Bouwrecht

Op donderdag 20 mei organiseert La Gro Geelkerken advocaten een webinar Bouwrecht. Tijdens dit webinar bespreken onze gespecialiseerde advocaten de actualiteiten op het gebied van Bouwcontractenrecht. Daarnaast bespreken we de stand van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet gaat naar verwachting vanaf januari 2022 stapsgewijs in. Er is tijdens het webinar ook ruim de tijd om vragen te stellen.

Lees meer

“Wij zijn de sparringpartner die vooruit denkt, in goede en slechtere tijden voor uw onderneming.”

Gerben Barendregt, Sectiehoofd Insolventie, financiering & zekerheden
Onze advocaten

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Financiering en zekerheden
- Hoe kom ik aan een financiering?
- Hoe regel ik dat ik mijn uitgeleende geld terugbetaald krijg?
- Welke gevolgen heeft de financiering van mijn onderneming voor mij privé?
- De bank heeft mijn financiering opgezegd, wat nu?
- Wat zijn mijn pandrechten en/of hypotheekrechten waard?
- Kan ik de financiering die ik heb verstrekt opzeggen?
- Hoe win ik mijn pand- en/of hypotheekrechten uit?
2
Faillissementsrecht
- Ik ben bestuurder van een failliete B.V. en de curator stelt mij aansprakelijk, hoe verweer ik mij?
- Mag ik in moeilijke tijden zelf bepalen welke schuldeisers van mijn onderneming ik betaal?
- Moet ik de Belastingdienst melden dat ik aanslagen niet (meer) kan betalen?
- Mijn klant is failliet en ik heb recent nog goederen geleverd, kan ik die goederen terugkrijgen van de curator?
- Kan ik mijn pand- en/of hypotheekrecht uitwinnen tijdens het faillissement van de schuldenaar?
- Hoe kan ik een doorstart realiseren van een failliete onderneming?
- Mijn onderneming is failliet, kan ik daartegen iets doen?
- Hoe vraag ik het faillissement aan van mijn onderneming?
- Moet ik het faillissement van mijn onderneming aanvragen?
- Wat is een Actio Pauliana?
- Wat is het recht van reclame?
3
Herstructurering
- Mijn onderneming kent moeilijkere tijden, kan ik schulden saneren?
- Hoe red ik mijn onderneming?
- Is voor mijn onderneming een turnaround mogelijk?
- Is een doorstart van mijn onderneming mogelijk?
- Hoe sluit ik een crediteurenakkoord?
- Ik wil mijn onderneming stoppen, hoe doe ik dat?