Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving

Advocaat Ondernemingsrecht

Of u nu een ervaren ondernemer of een starter bent, onze advocaten Ondernemingsrecht ondersteunen u met gespecialiseerde kennis en ervaring. Als sparringpartner adviseren wij de ondernemer, aandeelhouders en bestuurders. Over bevoegdheden en aansprakelijkheid, over de juiste rechtsvorm bij herstructurering of bij het aangaan van samenwerkingsverbanden, zoals joint ventures. We begeleiden overnames, fusies en dragen bij aan een passende invulling van corporate governance. Ook adviseren en procederen wij bij vragen rond insolventie, financiering en zekerheden.

De advocaten van La Gro Geelkerken zijn een vraagbaak voor ondernemers, aandeelhouders en bestuurders. Veelal vindt onze dienstverlening op de achtergrond plaats; waar nodig treden wij op de voorgrond. Wij richten onze blik op uw toekomst en bieden een klankbord bij het nemen van dagelijkse beslissingen met juridische implicaties.

Binnen het team Ondernemingsrecht bestaan diverse juridische subspecialismen; door uw vaste contactpersoon wordt – in overleg met u - altijd de meest deskundige advocaat of advocatentteam ingezet. Deze specialistische kennis tezamen met onze uitgebreide ervaring in de rechtszaal maakt dat snel en effectief kan worden gehandeld.

 

Neem contact op met

mr. G. (Gerard) Gort

Sectiehoofd Ondernemingsrecht

0172-503283 / 06-57311200

Actueel

14 juli 2021 | Actueel

LGGA begeleidt overname medisch microbiologisch laboratorium van Alrijne door Eurofins

Alrijne Zorggroep heeft haar medisch microbiologisch laboratorium (‘MML’) verkocht aan Eurofins, waarbij Eurofins de MML dienstverlening aan Alrijne Zorggroep gaat leveren. Door samen te werken beogen Alrijne Zorggroep en Eurofins de kwaliteit van de zorg in de regio verder te verbeteren door ruimte te scheppen voor innovatie. Een team van specialisten van La Gro Geelkerken Advocaten heeft Alrijne Zorggroep in dit proces bijgestaan en geadviseerd, onder meer met betrekking tot de overnamecontracten, de medisch rechtelijke aspecten en de afstemming met de medisch specialisten.

Lees meer

“Een advocaat die zich bezighoudt met ondernemingsrecht moet begrijpen wat de ondernemer drijft en met welke problematiek hij/zij dagelijks binnen de onderneming wordt geconfronteerd. De advocaat moet een klankbord kunnen zijn voor de ondernemer.”

Gerard Gort, Sectiehoofd Ondernemingsrecht
Onze advocaten

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
Oprichting van vennootschappen
- Welke rechtsvorm (eenmanszaak, V.O.F. of B.V.) moet ik kiezen?
- Hoe richt ik de organisatie van mijn onderneming in?
- Moeten er tussen vennoten c.q. aandeelhouders overeenkomsten worden gesloten om hun samenwerking vorm te geven en toekomstige geschillen te voorkomen?
2
Bevoegdheden
- Welke bevoegdheden hebben aandeelhouders op grond van de wet jegens bestuurders en is het
mogelijk daarin wijziging te brengen?
- Welke bevoegdheden heeft een commanditaire vennoot binnen een commanditaire vennootschap?
3
Overnames
- Hoe verkoop ik mijn bedrijf bij gebrek aan opvolging?
- Welke strategie volg ik bij het voeren van onderhandelingen over de (ver)koop van een
onderneming?
- Hoe richt ik de koopovereenkomst in? Verkoop ik de aandelen van mijn onderneming of de activa en passiva?
4
Bestuurdersaansprakelijkheid
- Mijn contractspartij (vennootschap) biedt geen verhaal. Kan ik de bestuurder van mijn contractspartij aansprakelijk houden?
- De curator van mijn gefailleerde vennootschap heeft mij aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur. Hoe ga ik daarmee om?
5
Economische strafrecht
- Wij zijn geconfronteerd met een inval van de Fiod. Wat nu?
- Wij zijn gedagvaard voor de strafrechter. Hoe kunnen wij ons het beste opstellen?
6
Geschillen
- Hoe los ik een geschil op met een medeaandeelhouder, die ook 50% van de aandelen bezit?
- Ik word als minderheidsaandeelhouder geconfronteerd met onwenselijke besluitvorming. Kan ik een enquêteprocedure bij de ondernemingskamer starten?

7
Herstructurering en insolventie
- Hoe kom ik uit de financiële problemen? Hoe ga ik om met de bank, de belastingdienst en andere schuldeisers?
- Mijn klant gaat failliet. Hoe krijg ik mijn zaken terug?
- Hoe krijg ik zekerheid voor de betaling van mijn facturen?